Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: NOVI INCOTERMS 2010

Seminar s knjigo

NOVI INCOTERMS 2010

Četrtek, 27. januar 2011, od 10:00 do 15:00 ure,
sejna soba GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Poznavanje novosti, ki jih prinašajo prenovljeni Incoterms 2010 je pomemben korak k varnosti in znižanju stroškov poslovanja.

VSEBINA:

1. januarja 2011 začnejo veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki bodo nadomestila dosedanje Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 za podjetja prinaša številne pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi pogodb za leto 2011.

Na seminarju bodo, ob uporabi nove knjige Incoterms 2010 predstavljene bistvene novosti, ki jih za podjetja prinašajo prenovljeni Incoterms 2010, posamezne klavzule Incoterms 2010 pa bodo obravnavane s pomočjo primerov iz prakse.

10:00 – 12:00; Prvi del: Revizija Incoterms 2010: Katere novosti prinaša?
I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms

  • Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe
  • Katera vprašanja urejajo Incoterms in katerih vprašanj ne urejajo?
  • Kako izbrati ustrezno klavzulo Incoterms?

     

II .Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010

  • Razlogi za revizijo Incoterms 2010
  • Nova klasifikacija Incoterms 2010: klavzule za kakršnokoli obliko prevoza/klavzule za morske in notranje plovne poti
  • Novi klavzuli DAP/DAT Incoterms 2010
  • Incoterms 2010 in zavarovalna pogodba
  • Incoterms 2010 in enotni trgi
  • Incoterms 2010 in varnost v prometu blaga
  • Incoterms 2010 in elektronsko poslovanje


III.Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija

12:00 – 12:30; Odmor
12.30 – 15:00; Drugi del: Pregled  posameznih klavzul Incoterms 2010 s primeri iz prakse

I. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko oz. oblike prevoza:

  • klavzuli EXW/FCA
  • klavzuli CPT/CIP
  • klavzule DAT/DAP/DDP

     

II. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti:

  • klavzuli CFR/CIF
  • klavzuli FAS/FOB


III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija

EKSKLUZIVNA SLOVENSKO-ANGLEŠKA IZDAJA INCOTERMS 2010:

Udeleženci seminarja lahko prejmejo izvod ekskluzivne slovensko-angleške izdaje knjige Incoterms 2010 - označite v prijavnici na tretji strani. Več informacij o knjigi pa najdete tudi na Pravnem portalu GZS *

* INCOTERMS® je registrirana blagovna znamka International Chamber of Commerce - The World Business Organization (ICC). Gospodarska zbornica Slovenije je izključna imetnica licence ICC za prevod v slovenski jezik, izdajanje, distribucijo in prodajo slovensko-angleške izdaje INCOTERMS 2010.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki sodelujejo pri sklepanju in izvajanju prodajnih pogodb v domači in mednarodni trgovini: komercialistom, vodjem področja prodaje/nabave, špediterjem, strokovnjakom s področja financiranja trgovinskih poslov, strokovnjakom s področja zavarovanja trgovinskih poslov,

pravnikom, direktorjem in drugim odločevalcem v podjetjih in vsem, ki jih zanimajo novosti, ki jih prinašajo novi Incoterms 2010.

O PREDAVATELJIH:

Dr. Andrej Friedl, univ. dipl. pravnik, je generalni sekretar Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija), kjer sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Je vodja delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.

Marko Djinović, univ. dipl. pravnik, je namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih prodajnih pogodb. Na GZS vodi Komisijo za gospodarsko pravo in je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010.

KOTIZACIJA in PLAČILO

 

Člani GZS

Nečlani

Kotizacija s knjigo

243,95 EUR z vključenim DDV-jem (seminar 140 EUR + 20 % DDV & knjiga 70 EUR + 8,5 % DDV).

277,55 EUR z vključenim DDV-jem (seminar 168 EUR + 20% DDV & knjiga 70 EUR + 8,5 % DDV). 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

Iz organizacijskih razlogov vas prosimo, da se prijavite čim prej. Eventualne odjave sprejemamo do 24.01.2011 do 12.00 ure na naš e- naslov : spela.lapuh@gzs.si pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.