Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu

Delavnica

Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu

Torek, 18. januar 2011, od 10:00 do 11:30 ure,
sejna soba GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji, varnostnimi inženirji in drugo strokovno javnostjo v zvezi s prenovo Zakona o varnosti in zdravju pri delu, s katero se želi nadgraditi obstoječi sistem varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na preventivi in odpravi nepotrebnih stroškov ter administrativnih ovir. Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

PROGRAM DELAVNICE

1. PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRENOVO

  • Ureditev v Evropi in v Sloveniji do danes
  • Preventiva ali zakaj je ceneje vnaprej predvideti nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu?
  • Izhodišča Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi ZVZD

2. BISTVENE NOVOSTI NOVELE ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

  • Večji poudarek na preventivi
  • Drugačna ureditev za samozaposlene
  • Poenostavljeni postopki priprave izjave o varnosti z oceno tveganja
  • Drugačna ureditev zdravstvenih pregledov
  • Višje sankcije za kršitve

3. Kako sami pripravite ustrezno izjavo o varnosti z oceno tveganja (za manjše delodajalce)?

4. Vaša vprašanja in razprava

IZVAJALEC DELAVNICE
Igor Knez, univ.dipl.prav., Pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za vaša vprašanja.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 40,00 € z vključenim DDV na udeleženca, za nečlane 100,00 € z vključenim DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

Iz organizacijskih razlogov vas prosimo, da se prijavite čim prej. Eventualne odjave sprejemamo do

14.01.2011 do 12.00 ure na naš e- naslov : spela.lapuh@gzs.si

pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

pripone/30020/PRIJAVNICA 18.1.2011.doc


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.