Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Ko vas obišče delovni inšpektor: Najpogostejše kršitve pri odpovedi delovnih razmerij z vidika Inšpektorata RS za delo, 23.09.2010

Za vas organiziramo 
seminar

Najpogostejše kršitve pri odpovedi delovnih razmerij z vidika Inšpektorata RS za delo

v četrtek, 23. septembra 2010, od 10.00 do 13.00 ure

v sejni sobi Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Vsebina seminarja:

1. UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV NA PODROČJU NADZORA DELOVNIH RAZMERIJ:

 • Pogodba o zaposlitvi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Kakšna naj bo vsebina in oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Postopek pred odpovedjo, podano s strani delodajalca
 • Vročitev odpovedi delavcu
 • Ukrepi Inšpektorata za delo v primeru kršitev, predpisani prekrški in globe, zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Delo na domu
 • Plačilo za delo
 • Delovni čas
 • Odmori in počitki
 • Letni dopust
 • Disciplinska odgovornost
 • Varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Delo vajencev, dijakov, študentov
 • Zaposlovanje in delo tujcev
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju
 • Evidence na področju dela
 • Prijava delavcev v socialna zavarovanja, prijava sprememb med zavarovanjem
 • Zaposlovanje na črno

2. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Na vaša vprašanja bo odgovarjal mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo, ki je bil dolga leta zaposlen v gospodarstvu na različnih delovnih mestih. Od leta 1993 dalje kot glavni inšpektor RS za delo vodi in predstavlja inšpektorat, organizira in koordinira delo inšpektorjev ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpekcije.

Kotizacija:

Za člane GZS-Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 79 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 129 EUR + DDV. 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na poslovni račun GZS  številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja ter potrdilo o plačilu poslati po faksu na dan plačila ( F: 04/20 18 309 / E: spela.lapuh@gzs.si ).

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest po elektronski pošti spela.lapuh@gzs.si ali po faksu 04/20 18 309. Prijavnica je objavljena v pripetem dokumentu.

Morebitne odjave sprejemamo do 21. septembra - do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Verjamemo, da sta tako tematika kot izvajalec mag. Borut Brezovar zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

Prijavnica


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.