Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: IZTERJAVE DOLGA PREKO SODIŠČA IN E-IZVRŠBE

Praktičen seminar je namenjen vsem, ki želite poplačilo svojih terjatev, želite pričeti s samostojnim vlaganjem predlogov za izvršbo ali pa le spoznati izvršilni postopek. Na seminarju boste spoznali, kako lahko samostojno, hitro, uspešno in z nižjimi stroški dosežete poplačilo svojih terjatev oziroma izpeljete sodno izterjavo. Z vpeljavo poenostavljenega postopka e-izvršbe je to omogočeno brez pravnika, hitreje in ceneje.

Za vsa podjetja in ostale institucije, torej za celotni javni in zasebni sektor, je pomembno, da svoje zapadle terjatve hitro in uspešno izterja. Potreba po tem se še toliko bolj kaže ravno sedaj, ko se srečujemo z izredno plačilno nedisciplino. Za uspešno izterjavo zapadlih terjatev je na voljo tudi izvršilni postopek. Velik napredek na tem področju se je zgodil z vzpostavitvijo Centralnega oddelka za verodostojno listino oziroma COVL, ki omogoča elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo ter poenostavlja in pospešuje celoten postopek izvršbe.

Na seminarju bo posebej izpostavljeno, na kaj mora biti pozoren upnik, ko se odloča za izterjavo dolga, kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in kako na podlagi verodostojne listine.

VSEBINA SEMINARJA:

  • kako naj upnik pride do poplačila terjatve: s kratko predstavitvijo načinov, podlag, značilnosti,... in poudarkom na predstavitvi izvršilnega postopka in poslovanja izvršiteljev: pravna ureditev, začetek postopka, značilnosti izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, pristojnost, pravna sredstva, zastoji v izvršbi, posamezna sredstva izvršbe,....
  • predstavitev postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine: obrazec predloga za izvršbo, pristojnost Centralnega oddelka za verodostojno listino, plačilo sodne takse,...
  • na konkretnem primeru predstavitev načinov vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako se izpolni obrazec predloga za izvršbo: v elektronski in pisni obliki.

IZVAJALKA SEMINARJA:

Frančiška Fišer, univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, na oddelku izvršbe, ki je na Ministrstvu za pravosodje sodelovala pri pripravi Novele ZIZ-E in ZIZ-F, Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka ter drugih podzakonskih aktov s področja izvršilnega postopka.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 96,00 € (DDV vključen v ceno), za nečlane 192,00 € (DDV vključen v ceno) in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 04. maja 2010 do 13.00 ure na e-naslov: spela.lapuh@gzs.si , pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.pripone/27238/PRIJAVNICA 6.maj 2010.doc


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.