Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: INFORMATIVNI DAN

 

SKUPNI NASTOPI PODJETIJ NA TRGIH JV EVROPE

Vabimo vas na informativni dan

predstavitev projekta skupnega nastopa podjetij na trgih JV Evrope

»SI-K Exportcoop SEE«

ki bo

v četrtek, 21. februarja 2013, od 12. do 14. ure

v sejni sobi GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Vsebina:

1. Predstavitev projekta (http://www.exportcoop.eu/index.php/SL/o-projektu)
2. Primer dobre prakse kooperacijskega nastopa na tretjem trgu - Lotrič d.o.o.
3. Vprašanja in razgovor s podjetji

Majhna in srednje velika podjetja (MSP), ki so se na domačem trgu uspešno uveljavila, se velikokrat izogibajo poslovanju na tujih trgih, saj se tam soočajo z različnimi ovirami:

  • pomanjkanje informacij o ciljnem trgu, kot so poznavanje potreb trga in kupcev, prodajnih poti, konkurence in izvoznih strategij, pomanjkanje stikov s poslovnimi partnerji ipd.
  • jezikovne ovire in težave pri razumevanju zaradi različnih miselnih in kulturnih vzorcev
  • večje tveganje zaradi tujega pravnega sistema, večje tveganje zaradi plačilne nediscipline, težje možnosti nadzora itd., nepoznavanje možnosti črpanja spodbud, financiranje izvoza, birokratske ovire, izvozne garancije
  • nepredvideni stroški vstopa na trg in obdelave trga. 
     

Prav zato ostane veliko možnosti, ki se ponujajo na tujih trgih, neizkoriščenih.

Da bi podjetjem olajšali vstop na tuje trge, je v okviru Operativnega programa SI-AT 2007-2013 zaživel projekt SI-K Exportcoop SEE, katerega cilj je skupni nastop podjetij z avstrijskega Koroškega in iz Slovenije na izbranih trgih držav JV Evrope.

S sodelovanjem malih in srednje velikih podjetij z avstrijskega Koroškega in iz Slovenije bi povezali vire, strokovno znanje in izkušnje ter jih uporabili na novih, obetajočih trgih.

Večina stroškov omenjenih aktivnosti se financira iz Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 - 2013.

Vaše koristi:

  • novi prodajni trgi in s tem večji promet
  • sinergije na račun povezovanja podjetij (dopolnitve oziroma izboljšave izdelkov, ekonomija obsega, delitev stroškov, izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, zmanjšanje tveganja, prednost pri razpisih, ki jih financira EU, itd.)
  • v procesu izvoza oziroma internacionalizacije ne boste prepuščeni sami sebi – v vseh fazah vam bodo na voljo izkušeni strokovnjaki
  • kritje začetnih stroškov za priprave in razvoj sodelovanja ter skupnega nastopa na ciljnih trgih s strani projekta


Izkoristite enkratno priložnost za razširitev svojih trgov: „Join for Success!“

Predstavitev je brezplačna.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.