Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU – ZVZD-1

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na posvet

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU – ZVZD-1

Sreda, 18. januar 2012, s pričetkom ob 10.30 uri,
v sejni sobi GZS Območna zbornica za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU se je pričel uporabljati 3. decembra 2011.

Projekt odprave administrativnih bremen za podjetja in spremembe v evropski zakonodaji s področja varnosti in zdravja pri delu so privedle do spremembe zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Rezultat tega je v letu 2011 sprejeti Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je na področju varnosti in zdravja pri delu prinesel nekatere bistvene spremembe.

Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

PROGRAM DELAVNICE:

1. KRATEK PREGLED RAZLOGOV ZA PRENOVO ZVZD

2. PREGLED OSNOVNIH ZNAČILNOSTI NOVEGA ZAKONA

 • Opredelitev delavca in delodajalca
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja in smernice
 • Delodajalec kot strokovni delavec
 • Posebna ureditev za samostojne podjetnike posameznike
 • Delovna dovoljenja
 • Sankcije

3. PREGLED PRAVILNIKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 • Smernice za promocijo zdravja pri delu

IZVAJALEC DELAVNICE:

Igor Knez, univ.dipl.prav., Samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno–pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije v strokovni skupini MDDSZ imenovani s strani Ekonomsko socialnega sveta za pripravo predlogov pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Delavnica bo trajala 90 minut, po njej pa bo na voljo čas za vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna 20% popust
 • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo. Kotizacijo boste poravnali po računu, ki vam ga bomo poslali dan pred seminarjem.

Prijavite se lahko preko prijavnice najkasneje do 13. januarja 2012 ali na e- naslov spela.lapuh@gzs.si ali preko faks-a na številko: 04/20 18 309.

Skrajni rok za pisno odpoved je 16. januar 2012 - v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo!

Vljudno vabljeni!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.