Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Na kaj moramo biti pozorni že med letom, da bo naša davčna bilanca izdelana v skladu z davčno zakonodajo

Vabimo vas na seminar

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI ŽE MED LETOM,

DA BO NAŠA

DAVČNA BILANCA

IZDELANA V SKLADU Z DAVČNO ZAKONODAJO

ki bo v četrtek, 25. novembra 2010, od 9.00 do 13.00 ure
v sejni sobi GZS OZ za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Znano je, da podjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in z njim povezanim Pravilnikom in Uredbo, zato se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti za katere je konec leta prepozno, da bi jih odpravili oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to pa nas lahko drago stane v primeru inšpekcijskega pregleda. Zato je sedaj še pravi čas, da se seznanite z najpogostejšimi napakami, ki jih delajo davčni zavezanci pri evidentiranju svojih poslovnih dogodkov in kasneje pri sestavljanju davčne bilance.

Program:

 • pomen SRS 21
 • letni popis- inventura
 • napake povezane z opredmetenimi in ne-opredmetenimi osnovnimi sredstvi:
  1. aktiviranje osnovnega sredstva
  2. določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida)
  3. nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanjem
 • davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi – NOVOSTI 2010
 • nepravilno evidentirani kratkoročno odloženi stroški
 • pomen odpisa terjatev za davčno priznavanje prevrednotenja le teh
 • izvzem prihodkov zaradi nepriznavanja odhodkov-evidence!!!
 • davčno priznani stroški dela- na kaj moramo biti pozorni - (pogodbe o zaposlitvi)
 • napake povezane z uporabo Uredbe o povračilih stroškov v zvezi z delom- delo preko študentske napotnice
 • najpogostejše napake na področju bonitet
 • popravljanje napak iz preteklih let
 • samo-prijava

Seminar je namenjen vodjem financ in računovodstva, zaposlenim, ki obračunavajo povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, komercialistom, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. Seminar je primeren tudi za zaposlene v javnem sektorju.

Seminar bo vodila:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco Društva davčnih svetovalcev Slovenije 


Prijave in morebitne odjave sprejemamo do 23. novembra 2010, do 12.00 ure, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.

Kotizacija:
Za člane Območne zbornice za Gorenjsko znaša kotizacija 108,00 € (DDV vključen v ceno), za nečlane pa 192,00 € (DDV vključen v ceno). Kotizacija vključuje seminarsko gradivo, prigrizke in osvežilne napitke med odmori.  
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495, sklic 3030 + vaša matična številka.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.