Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Objavljamo Razpis za inovativno podjetje Gorenjske

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Gorenjsko nadaljuje s projektom Podelitve priznanja najbolj inovativnemu podjetju v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis

Podelitev priznanja Inovativnemu podjetju gorenjske regije

za leto 2011

1.

Do sodelovanja na razpis za tekoče leto so upravičene gospodarske družbe, podjetja in druge organizacije, ki vsaj z eno inovacijo sodelujejo na razpisu Območne zbornice za Gorenjsko, Kranj za najboljšo inovacijo gorenjske regije.

2.
2.1 Prijava na razpis mora vsebovati:

1.popolni naslov gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, ime in priimek kontaktne osebe;

2.izpolnjen vprašalnik, ki je predmet razpisne dokumentacije;

3.logotip podjetja (JPEG).

2.2. Splošna določila za prijave

1. Prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji. Komisija nenamenske dokumentacije ne bo upoštevala.

2. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

3. O predlogih bo odločala Ocenjevalna komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice za Gorenjsko. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov podjetij podelila plaketo. Komisija lahko neustrezne prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

4. Predlogi podjetij se ocenjuje v skladu z določili Pravilnika o Inovativnem podjetju leta, ki je priloga Razpisa.

5. Javna razglasitev in podelitev priznanja bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice za Gorenjsko, najverjetneje v prvi polovici meseca junija 2012.

6. Prijave se pošljejo na naslov:

GZS Območna zbornica za Gorenjsko

Bleiweisova 16, 4000 Kranj

s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «

najkasneje do 31. marca 2012.

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena v priponki.

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica za Gorenjsko
Tel.: 04 20 18 300
e-pošta: spela.lapuh@gzs.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.