Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Seminar Sprejemanje različnosti

 

 

 

     

    ZmoremoObmočna zbornica za Gorenjsko

SPODBUJANJE ENAKOSTI

IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE

INVALIDOV


 

 

This project is funded by the PROGRESS Programme of the European Union


 

 

Polje z besedilom: SPOŠTOVANE IN SPOŠTOVANI!

 

 

Vljudno vas vabimo na poseben dogodek–seminar oziroma delavnico SPREJEJMANJE RAZLIČNOSTI -

usposabljanje strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela.

 

Seminar organiziramo v okviru projekta pod skupnim nazivom »ZMOREMO–Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«, ki ga skupaj izvajamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s partnerji Društvom študentov invalidov Slovenije, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS).

 

Po podatkih delodajalcev je usposobljenost strokovnih delavcev, ki delajo s človeškimi viri v običajnem delovnem okolju oziroma odprtem trgu dela, pomanjkljiva in ne dovolj celovita. Sedanja tradicionalna znanja glede na spremenjene razmere na trgu dela ne zadoščajo več. Zato potrebujejo predvsem nova in specifična znanja, ki so potrebna za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, predvsem invalidi.

 

Za potrebe projekta smo v ZIZRS zato razvili poseben program usposabljanja in izobraževanja za strokovne delavce pri delodajalcih na odprtem trgu dela, v okviru katerega bodo udeleženci spoznali preizkušene metode in dobre prakse pri zaposlovanju invalidov ter najnovejše pristope, vrednote in načela podpornega zaposlovanja invalidov v običajem delovnem okolju.

 

Seminarja se naj bi udeležili strokovni delavci, ki pri delodajalcih v običajnih delovnih okoljih oziroma na odprtem trgu dela skrbijo za človeške vire, predvsem za zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin. Poleg tega so vabljeni ostali strokovnjaki, ki jih zadevajo področja ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

 

Seminar »Sprejemanje različnosti« bo potekal v petek, 16. oktobra 2015 v Kranju, v prostorih

Območne gospodarske zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, 4000 Kranj.

 

Program seminarja »Sprejemanje različnosti« in prijavnica za udeležbo na seminarju sta priložena. Udeležba je brezplačna.

 

Prosimo vas, da vabilo posredujete morebitnim drugim osebam, za katere menite, da bi jih vsebina seminarja lahko zanimala.

Udeležba na izobraževanju šteje kot strokovno izobraževanje strokovnih delavcev po 2. točki 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 87/11).

 


 

VLJUDNO VABLJENI!


 

 

Karl Destovnik

Predsednik skupščine ZIZRS


 

 

 

 

 Polje z besedilom: 16. oktober 2015 - Program seminarja SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI

 

 

 

9.30–10.00                 Registracija udeležencev

 

10.00–10.10                Pozdravni nagovor organizatorjev projekta Zmoremo

 

10.10–10.55                Razvojne smernice na področju družbene skrbi za invalide

 

10.55–11.40                Zakonodajni okvir in spodbude pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov

 

11.40–11.55                Odmor za kavo

 

11.55–12.40                Različne vrste invalidnosti in opolnomočenje

 

12.40–13.25                Pristopi in metode ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu

 

13.25–13.40                Odmor za kavo

 

13.40–14.25                Standardi in načela podpornega zaposlovanja invalidov

 

14.25–15.00                Primeri dobrih praks pri zaposlovanju invalidov in zagotavljanju varnega in zdravega okolja

15.00–15.15                Vprašanja in razprava

 

15.15                           Zaključek seminarja projekta Zmoremo

 

 

Program izobraževanja za strokovne delavce bo izveden kot enodnevni seminar.

 

Predavatelji bodo strokovnjakinje in strokovnjaki različnih izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki so člani

ZIZRS in partnerjev v projektu Zmoremo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polje z besedilom: PARTNERJI PROJEKTA

 


Društvo študentov invalidov Slovenije


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.