Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Razpis Podelitev priznanja Inovativnemu podjetju gorenjske regije v letu 2015

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Gorenjsko nadaljuje s projektom Podelitve priznanja najbolj inovativnemu podjetju v regiji. Cilj projekta je podelitev javnega priznanja gospodarski družbi, podjetju ali drugi organizaciji, ki je v razpisnem obdobju največ prispevalo k uveljavljanju inovacijske dejavnosti kot gibalu trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis
Podelitev priznanja Inovativnemu podjetju gorenjske regije
v letu 2015

 

1.    Pogoji sodelovanja na razpisu

Do sodelovanja na razpis so upravičene gospodarske družbe, podjetja in druge organizacije, ki v razpisnem letu z vsaj eno inovacijo sodelujejo na razpisu Območne zbornice za Gorenjsko, Kranj za najboljšo inovacijo gorenjske regije.

2.    Vsebina prijave

2.1.   Osnovni podatki prijavitelja

·           popolni naziv

·           matična številka

·           naslov

·           telefon, telefaks, http

·           direktor/odgovorna oseba

·           kontaktna oseba

·           telefon in e-naslov kontaktne osebe

·           logotip podjetja (JPEG).

 2.2.   Osnovni podatki za vrednotenje

 2.2.1. Podporno okolje

·           organizacija sistema za spodbujanje in spremljanje ID (profesionalna in množična ID, samostojen sistem ali podsistem koncepta vodenja, n.pr. poslovna odličnost, metoda 20 ključev…),

·           obstoj razvojnega oddelka in druge oblike profesionalne ID (n.pr. projektno vodenje) ter število zaposlenih v teh oddelkih oziroma relevantnih organizacijskih oblikah,

·           metode in aktivnosti motivacije zaposlenih za sodelovanje v procesih ID,

·           materialno in nematerialno nagrajevanje,

·           vključenost in predanost vodstvenih delavcev,

·           povprečen čas razvoja inovacije od ideje do uvedbe na trg oziroma v tehnološki proces,

·           izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,

·           vlaganja v R&D dejavnost v letu 2015,

·           vlaganja v tehnološko posodabljanje v letu 2015...

 
2.2.2. 
Doseženi rezultati

·           število in odstotek zaposlenih, ki so sodelovali v inovacijskih procesih v letu 2015,

·           število profesionalnih (v okviru rednih delovnih nalog) inovacij vključno z investicijskimi projekti in skupno število inovacij na zaposlenega v letu 2015,

·           ustvarjen inovacijski dobiček z naslova MID na zaposlenega in na inovacijo v letu 2015,

·           odstotek dohodka od inovacij, ki so nastale v letu 2015, glede na dohodek podjetja,

·           pridobljena priznanja (mednarodna in slovenska) v letu 2015,

·           predstavitev inovacij na konferencah, sejmih, posvetovanjih v letu 2015

·           število patentov in druge oblike zaščite industrijske lastnine v letu 2015...

 2.2.3. Trajnostni vidik inoviranja in skrb za okolje

·           v podjetju (delovno okolje, varnost in zdravje pri delu, delovna obremenitev, zadovoljstvo zaposlenih, proizvodni viri - neobnovljivi in obnovljivi naravni viri, sekundarni viri, učinkovita raba materialov in energije…),

·           izven podjetja (počutje uporabnika, vpliv na bivalno okolje – počutje krajanov …),

·           ekološki vidik - emisije v zrak in vodo, ravnanje z odpadki, ravnanje z izdelki po življenjski dobi (recikliranje, uničenje, deponiranje, zbiranje - sekundarna surovina...),

3.       Splošna določila

·         Prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija nenamenske dokumentacije ne bo upoštevala. 

·         Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 7 dni po izteku razpisa z rokom za ustrezno dopolnitev 7 dni.

·         O predlogih bo odločala Ocenjevalna komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice za Gorenjsko. Komisija bo predloge ocenila v skladu z določili Pravilnika o podeljevanju priznanja Inovativno podjetje gorenjske regije. Neustrezne prijave lahko komisija z ustrezno utemeljitvijo zavrne.

·         Javna razglasitev in podelitev priznanja bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice za Gorenjsko

 

Prijave pošljite priporočeno na naslov: GZS Območna zbornica za Gorenjsko, Bleiweisova 16, 4000 Kranj

s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovativno podjetje « najkasneje do 31.03.2016.

Dodatne  informacije: 

GZS Območna zbornica za Gorenjsko
Tel.: 04 20 18 300
e-pošta: spela.lapuh@gzs.si

Razpisna dokumentacija je v priponki.

 

 

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.