Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: NOVE OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE PRI RAČUNOVODENJU V MIKRO IN MALIH PODJETJIH (SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH) OD 1.1.2016 DALJE

Spremenjeno 8. poglavje ZGD-1 (računovodsko poročanje) in novi SRS 2016 s Pravili skrbnega računovodenja z letom 2016 vnašajo kar nekaj pomembnih novosti in sprememb.

 NOVE OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE PRI RAČUNOVODENJU V MIKRO IN MALIH PODJETJIH (SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH) OD 1.1.2016 DALJE

 Seminar bo v četrtek, 19. maja 2016, od 13.00 do 16.00 ure, v sejni sobi GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

 IZ VSEBINE:

 SPREMEMBE 8. POGLAVJA ZGD-1:

 • Velikostna merila za razvrstitev družb (od tega odvisen obseg poročanja družbe),
 • Kaj bodo po nove poročale mikro in majhne družbe (priloga k izkazu- kaj mora vsebovati obvezno pojasnilo za majhno d.o.o.) ?,
 • nov izračun bilančnega dobička

SRS 2016

 • Osnovna načela računovodenja
 • Nova sistematika SRS 2016
 • Bistvene novosti posameznih SRS, SRS 1 (osnovna sredstva), SRS 5 terjatve (popravek, odpis, davčni vidik), SRS 8 kapital, SRS 10 rezervacije, SRS 16 ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti, SRS 30 računovodske rešitve pri s.p., itd.
 • Prehod na nove SRS
 • Računovodski vidik: preknjižbe na nove konte s 1.1.2016 (knjiženje spremembe računovodskih umeritev, pravilnik o računovodstvu, sklepi, itd.)
 • Davčni vidik (davčna osnova pri prevrednotenjih na višjo vrednost)
 • »NOV« Priporočeni enotni kontni načrt
 • Pravila skrbnega računovodenja (poudarek na PSR 1 - knjigovodske listine, PSR 2- Poslovne knjige)

 SEMINAR JE NAMENJEN: Predvsem računovodjem in knjigovodjem, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

 SEMINAR BO VODILA: Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE: Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko je kotizacija 70 € + DDV na udeleženca, za nečlane 130 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do torka, 17. maja 2016, do 13.00 ure na e-naslov: spela.lapuh@gzs.si, do istega dne tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

 Vljudno vabljeni!

 

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.