Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Nagrajene najboljše inovacije na Gorenjskem

Nagrajene najboljše inovacije na Gorenjskem

Čebelarski center Lesce, 31.maj 2018 – Gorenjska je danes bogatejša za 5 zlatih, 5 srebrnih, 6 bronastih priznanj in 1 zahvalo, ki jih je GZS-Območna zbornica za Gorenjsko ob boku s podporniki INOvativnosti in v partnerstvu z MGRT in SPIRIT podelila najboljšim inovacijam v regiji. Najbolje ocenjene inovacije (prve 4 zlate) bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni, ki bodo podeljena v okviru Dneva inovativnosti 26. septembra.

Video utrinek

ZLATA PRIZNANJA


Podjetje: Domel d.o.o.

Produktno-procesna inovacija: Razvoj in industrializacija modularne EC  sesalne enote

Avtorji: Domen Čemažar, Ladi Nastran, Igor Markič, Danijel Rodič, Jani Šuštar, Janez Kavčič, Tomaž Stanonik, Primož Bajželj, Marjan Kokalj, Jože Kamenšek, Franc Potočnik, Aleš Dolenc, France Mohorič, Matej Tadina, Franjo Gorše, Katarina Prezelj, Matevž Rihtaršič, Boris Benedičič, Matjaž Čemažar, Janez Rihtaršič

Hiter razvoj baterij je omogočil razcvet baterijsko napajanih produktov tudi na področju širše potrošnje. Domel se je hitro odzval na nove trende trga ter s pomočjo najsodobnejših simulacijskih orodij razvil novo družino brezkrtačne, elektronsko komutirane (EC) sesalne enote in pripadajoče elektronike. Novo enoto odlikujejo visoka učinkovitost >45%, nizek hrup in dolga življenjska doba, zanjo pa je značilna tudi izredno nizka masa in kompakten dizajn. Visoka učinkovitost je še posebej pomembna, saj jo uporabnik aparata občuti neposredno v obliki daljše avtonomije sesanja. EC sesalna enota je zasnovana modularno, kar nam omogoča uporabo enega tipa motorja v različnih segmentih baterijskih sesalnikov in celo v različnih aplikacijah. Razvita je bila za moči od 50-400 W, poleg sesalne enote pa je bila vzporedno razvita tudi elektronika, ki skrbi za ustrezno delovanje motorja in doseganje želenih zahtev kupcev. Turbinski del je prilagojen vpetju baterij s ciljem čim bolj kompaktne izvedbe. Inovacija se poteguje za najvišje nagrade na nacionalnem nivoju.

Podjetje: Iskraemeco d.d.

Organizacijska inovacija: Pravični števec

Avtorji: Mojca Markizeti, Nives Gregorc, Janez Bitenc, Primož Košir, Jan Cvek, Luka Šparovec, Damir Zajec, Janez Okorn, Aleksander Jerman, Boštjan Kerbev, Nikolina Vidovič, Katja Lipič, Nika Černivc, Simon Balanč, Nataša Hartman in Nina Merše

Projekt pravični števec se osredotoča na trajnostni razvoj in načela krožnega gospodarstva pri proizvodnji pravičnih pametnih števcev. Projekt je ključni element tritirne Iskraemecove trajnostne strategije, s poudarkom na uresničevanju trajnosti v podjetju, v dobavni verigi in v partnerstvih. Pravični števec pozornost namenja materialom, njihovemu poreklu, delovnim standardom in razvoju višjih standardov v industriji. Pomemben element je izobraževanje in širjenje zavedanja med kupci, dobavitelji in drugimi deležniki. Pravični števec dodaja krožnost in trajnost na zemljevid ključnih poslovnih vrednot. Inovacija se poteguje za najvišje nagrade na nacionalnem nivoju in dobi posebno pohvalo za izziv na področju krožnega gospodarstva. 

Podjetji: SIJ Acroni d.o.o. in Razvojni center Jesenice d.o.o.

Produktna inovacija: Delo v vročem je lažje z orodnim jeklom SITHERM 2343

Avtorji: dr. Grega Klančnik, Aleš Čop, dr. Boštjan Bradaškja, mag. Viktorija Marušič, mag. Milan Klinar, Aljoša Reven


Jeklo blagovne znamke SITHERM 2343 je rezultat razvoja Razvojnega centra Jesenice in podjetja SIJ Acroni. S poznavanjem materiala in aplikacij smo zagotovili ponovljivost proizvodnje na obstoječe omejitve ključnih agregatov. Inovativnost in konkurenčna prednost je v skrbno načrtovanem procesu izdelave, ki nam omogoča doseganje mikročistoče in homogenost materiala, primerljivo z najzahtevnejšimi postopki klasične izdelave brez dodatnih tehnoloških korakov (EPŽ postopkov). Inovacija predstavlja ključno vrsto jekla v skupini jekel za delo v vročem in nam na široko odpira vrata k izdelavi ostalih vrst orodnih jekel te skupine. Inovacija se poteguje za najvišje nagrade na nacionalnem nivoju.

Podjetje: Iskratel d.o.o.

Produktna inovacija: Iskratel širokopasovni domski prehod Innbox V70-U in Innbox G69

Avtorja: dr. Mitja Golja in Uroš Habič

Iskratel je razvil unikatno in patentirano rešitev zaključevanja optičnih vlaken v najnovejši generaciji optičnih produktov. Na hrbtni strani domskega prehoda Innbox G69 so integrirani utori za navijanje/organiziranje optičnega vlakna ter predel za pritrjevanje in varno hrambo optičnega zvara. Optično vlakno ter predvsem zaključni konektor in optični spoj so tako dobro zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Univerzalni produkt Innbox V70-U ima poleg podobno integrirane optične zaključitvene enote še inovativno rešitev dodajanje brežičnega modula. Podporna noga produkta služi kot optična zaključitvena enota, odprtina v sredini podporne noge služi v pomoč organiziranju kablov v primeru stenske montaže. V ohišje je integriran namenski zaprt predalnik za dodatno opcijsko vključitev brezžičnih modulov 3G/4G. Omrežni TK operater lahko na ta način izkoristi cenovno učinkovite mobilne USB ključke, ki so prosto dostopni na tržišču, za dopolnitev domskega prehoda z rezervno mobilno povezavo ali hibridno DSL povezavo ali pa kot primarno mobilno povezavo. V namenski zaprt predalnik se lahko namesti tudi druge USB ključke. Inovacija se poteguje za najvišje nagrade na nacionalnem nivoju.


Podjetje: Iskraemeco d.d.

Kombinirana inovacija: Komunikacijska platforma za pametna omrežja

Avtorji: Matjaž Thaler, Boštjan Polanc, Aleš Petrišič, mag. Jernej Turnšek, Jure Germovšek, Vito Arh, mag. Leopold Filipič, Filip Komar, mag. Matic Uršič, Bojan Arzenšek, Simon Boštar, Damijan Rozoničnik, Damijan Jeruc, Boštjan Arh, Roy Aviram, Andrej Jugovic, Dejan Marko, Klemen Belec

Odprtokodna inovativna komunikacijska ter aplikacijska platforma z najsodobnejšo modularno strojno opremo in programsko opremo. Platforma podpira napredno merjenje v elektroenergetskih distribucijskih omrežjih, hkrati pa s svojo arhitekturno zasnovo predstavlja ogrodje za zasnovo, razvoj in implementacijo naprednih IoT rešitev v pametnih omrežjih. Fleksibilnost in raznovrstnost komunikacijskih vmesnikov jo postavlja v središče novih IoT rešitev na robovih distribucijske elektroenergetske mreže, kjer služi kot povezovalni element med uporabniki, upravljalcem elektroenergetske distribucijske mreže ter ostalimi deležniki v pametnih omrežjih. Združeno z možnostjo razvoja in zaganjanja novih aplikacij ter hitre lokalne obdelave podatkov, pa odpira neslutene možnosti bodoče uporabe za vse trenutne in bodoče deležnike pametnih omrežij. Glavne prednosti platforme so, prilagodljiva povezljivost, platformna skalabilnost, interoperabilnost, ter visoki kibernetska varnost in skrb za varovanje uporabniških podatkov.

 

SREBRNA PRIZNANJA

 

Podjetje. Polycom d.o.o.

Inovacija: Avtomatska linija za pripravo surovcev za brizganje zglobov in montažo vzmeti; Poly65

Avtorji: Gašper Sever, Peter Mencin Turna, Luka Dolžan, Karla Smolej, Urban Čadež in Miran Rihtaršič

Bistven izziv je združiti avtomatsko montažno celico z raznimi kontrolnimi postajami. Montažna naprava namreč dozira dva različna polizdelka, ki sta zelo problematična za doziranje. Celoten cikel procesa je 24 sekund. Naprava mora delovati konstantno in ponovljivo, cilj pa je proces brez zastojev na procesu brizganja, ker je tudi plastičen izdelek mersko zahteven. V primeru, da pride do zastojev (zaradi pomanjkanja materiala itd.), montažna linija opozori operaterja z zvočnim signalom, da lahko pravočasno odpravi zastoj in se s tem ne ustavi proces brizganja.

Podjetje: Jelovica d.o.o.

Inovacija: Okenski vgradni sistem Jelofuture

Avtorji: Florijan Stržinar s sodelavci

Gre za inovativno arhitekturno rešitev na področju zunanjega stavbnega pohištva, s poudarkom  na  kakovosti, okolju, vzdrževanju in vgradnji v sodobno zasnovani fasadni element. Glavna prednost je dokončanja objekta v bistveno krajšem času, saj končna montaža izvedena po zaključku gradbenih del, preprečuje možnost nastanka poškodb. Nova oblikovna rešitev okna pa pomeni tudi podaljšano življenjsko dobo, minimalno vzdrževanje in predvidljivost prenove okna po zaključku življenjske dobe.

Podjetje: TAB Systems d.d.

Inovacija: Pametna LED ulična razsvetljava

Avtorji: Aleš Šolar, Tilen Bergant in Tomaž Bergant

Serijo cestnih svetilk odlikujejo najnovejša tehnologija, ki s svojimi naprednimi funkcijami, modularno sestavo, uporabo keramičnega materiala za odvajanje toplote in z različnimi modeli jakosti ponuja univerzalnost za vse tipe cest. Povezujejo jih s pametno brezžično avtomatizirano rešitvijo, ki dodatno zvišuje prihranke električne energije, ponuja selektiven nadzor luči, prilagajanje okolici in zmanjšuje stroške vzdrževanja.

Podjetje: M SORA d.d.

Inovacija: Numerične simulacije obnašanja lesenih oken ob različnih zunanjih obremenitvah

Avtorji: M SORA Mizarstvo

Gre za prebojno-procesno inovacijo, ki temelji na metodi končnih elementov, medtem ko v industriji lesenih oken še ni prisotna. Čas testiranja enostavnih lesenih oken se zmanjša za najmanj 2/3, stroški testiranja in izdelave testnih elementov pa so večji del izničeni. Inovacija posledično vpliva tudi na zmanjšanje porabe električne energije, vode, materialov ter na ogljični odtis. Predstavlja velik doprinos za podjetje s stališča nižjih stroškov razvoja, njegove večje hitrosti, ima pa tudi velik potencial za širšo implementacijo v prihodnosti.

Podjetje: Iskratel d.o.o.

Inovacija: Avtomatsko merilno mesto za testiranje rešitev s terminalno opremo

Avtorji: Igor Lah, Simon Grašič in Aleš Gerkman

Do sedaj ni bilo možnosti avtomatskega testiranja z ustvarjanjem velikega števila zvez med dvema ali več terminalnimi napravami in hkratnega preizkusa slišnosti v teh zvezah. Zato so v Iskratelu razvili unikatni avtomatski testni sistem, ki jim vse to omogoča. Na sistem priključijo različne terminale, potem pa zvočne signale generirajo in zajemajo s pomočjo PC računalnika, dvig in polog slušalke simulirajo z elektromagnetom, medtem ko robotska roka simulira druge akcije uporabnika.

 

BRONASTA PRIZNANJA

 

Podjetje: M SORA d.d.

Inovacija: ReWin - Leseno okno izdelano iz odsluženega lesa

Avtorji: M SORA Mizarstvo

Gre za proizvod, katerega leseni deli so v celoti izdelani iz odsluženega lesa – to so lepljenci izdelani iz odsluženih lesenih tramov, ki so pridobljeni ob porušitvi dotrajanih objektov. Estetsko dovršen izgled in pristnost naravnega materiala, ki ima posebno emocionalno in estetsko vrednost, saj je izdelan iz strankinega odsluženega lesa in oknu dodaja visoko dodano vrednost, prenaša tradicijo ter kakovost lesa iz roda v rod, širšo javnost pa ozavešča o pomenu trajnostne uporabe materialov. Inovacija dobi posebno pohvalo za izziv na področju krožnega gospodarstva.

Podjetje: ŠUBIDU, Nina Malovrh s.p.

Inovacija: Skleda OM NOM

Avtorica: Nina Malovrh

Poln želodec pri odraslem človeku meri le okrog 7 decilitrov, ob preobilnem obroku pa se raztegne do 3 litrov prostornine. Da ne bi prihajalo do prevelikega raztezanja želodca, je avtorica razvila skledo OM NOM, ki je velika ravno toliko, kot naš poln, a neraztegnjen želodec. Tako bomo vedno vedeli, koliko  hrane naložiti, da bomo zagotovo siti. Naš želodec bo ostal zdravih dimenzij, možgani pa bodo dobili signal “dovolj je, siti smo” - brez odrekanja in štetja kalorij.

Podjetje: Iskratel d.o.o.

Inovacija: Preprosta meritev kasnitve avdia in videa pri videotelefoniji

Avtorja: Igor Lah in Simon Grašič

V sodobnih komunikacijah se prenašata video in govor. Zaradi samih terminalnih naprav in prenosa preko omrežja ter različnega kodiranja videa in avdia prihaja do zaznavnih kasnitev govora in videa na poti od govorca do poslušalca. Te kasnitve je potrebno izmeriti in v primeru prevelikih odstopanj korigirati. Avtorja sta izdelala merilni adapter oziroma računalniški program, s katerim ta signal merijo in generirajo

Podjetje: SRC Infonet d.o.o.

Inovacija: doZdravnika.si

Avtorji: Lado Modic, Aleš Kalan, Matevž Zupan, Joshua Sango, Roman Naglič in Simon Torkar

Aplikacija doZdravnika.si na inovativen način rešuje težavo naročanja bolnikov. Omogoča avtomatski prejem spletnih naročil bolnikov na proste termine neposredno v informacijski sistem zdravstvenega doma. S tem medicinske sestre občutno razbremenjuje administracije, bolnikom pa zagotavlja stalno dostopnost storitve naročanja z vseh pametnih naprav in možnost izbire med razpoložljivimi termini.

Podjetje: SRC Infonet d.o.o.

Inovacija: Vrstomat 2.0

Avtorji: Miha Kaufman, Matjaž Jerman, Aleš Kalan, Marija Povirk, Roman Naglič in Aleš Mali

Vrstomat je naprava - sistem za avtomatsko evidentiranje pacientov v čakalnici, ki je enostaven za uporabo. Pacient ob prihodu v čakalnico vstavi zdravstveno kartico v čitalec in že je samodejno prijavljen. Naprava ga napoti v ambulanto, kjer je naročen, prejme natisnjen listek z navodili, na TV zaslonih pa lahko ves čas spremlja svoje mesto v čakalni vrsti.

Podjetje: LOTRIČ d.o.o. in Nela razvojni center d.o.o.

Inovacija: TRAMES Unique

Avtorji: Žiga Klančar, Tajo Oranič in Nejc Demšar

TRAMES Unique predstavlja program merilnih strojev za merjenje dimenzij produktov popolnoma prilagojenih zahtevam kupca. Z definiranjem tehničnih zahtev uporabnika razvijejo popolnoma prilagojen koncept naprave, ki meri dimenzije v 1D, 2D ali 3D prostoru. Vključevanje tehnološko naprednih merilnih sistemov, kot je na primer strojni vid, predstavlja inovacija ključne konkurenčne prednosti sistema.

 

ZAHVALA ZA PRISPEVEK NA PODROČJU INOVATIVNOSTI

Podjetje: Brunarica Sonček, Turistična kmetija in okrepčevalnica, Marko Kuhar s.p.

Inovacija: Pot pastirskih škratov na Krvavcu - pravljično doživljajska pot

Avtorji: dr. Uroš Grilc, Nina Peče Grilc, dr. Petra Černe Oven in Gorazd Vahen

Projekt Pot pastirskih škratov na Krvavcu je po svoji vsebini integralni turistični produkt, ki na izviren, inovativen in zabaven način združuje pohodniško spoznavanje gorskega sveta in pastirskega življenja ter spodbuja domišljijo in partnersko povezuje več akterjev v destinaciji. Zasnovan je tako, da obiskovalca pelje skozi zgodbo do zanimivih točk, sproti seznanja z značilnostmi lokacije ter krepi vse  čute občutja, saj je udeleženec v zgodbi ves čas aktiven.

 

Priznanja najboljšim inovacijam na regionalni ravni predstavljajo najvišje priznanje inovativnim dosežkom podjetij in organizacijam zasebnega in javnega sektorja.

Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko že polnih 16 let išče in nagrajuje uspešne zgodbe inovativnih podjetij oziroma njihovih zaposlenih, ki imajo močno izraženo inovativno žilico. V letošnjem letu smo ponovno lahko izredno ponosni na gorenjske inovatorje, ki so s svojimi idejami na razpisu predstavili intelektualne dosežke.

 

Posebne zahvale vsem podpornikom INOvativnosti, ki so nam pomagali, finančno in vsebinsko, da smo dogodek lahko izpeljali kar najbolj kakovostno in tudi prijazno!

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.