Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: PODPISANA JE NOVA KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Danes, 16. julija 2018 so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022.

Po intenzivnih pogajanjih v zadnjih mesecih so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, danes, 16. 7. 2018 sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS).

Kolektivna pogodba je plod pozitivnega socialnega dialoga v dejavnosti in predstavlja dosežek v interesu zaposlenih v trgovini in delodajalcev v tej dejavnosti. Nova KPDTS bo začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. KPDTS bo veljala do 31. 12. 2022.

V nadaljevanju povzemamo ključne novosti, ki jih prinaša nova KPDTS:
 Varovane kategorije – delo na nedelje in praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi ter na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi (prazniki). Po novi KPDTS bo delodajalec lahko omogočil delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti, na njegovo izrecno pisno pobudo, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče, delo na nedelje in praznike.

 Delo na nedelje – od 1. 9. 2018 dalje: Delavec bo lahko razporejen na delo na nedelje na največ 20 nedelj v letu (sedaj 15) in ne več kot na dve nedelji v mesecu. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v višini 100 % od bruto osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, vendar ta dodatek ne more znašati manj kot 6,05 EUR/h bruto (sedaj 5,40 EUR/h bruto).

 Delo na praznike - Delodajalec, razen izjem, ne bo smel razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov (sedaj 10):

 1. januar – novo leto;
 2. januar – novo leto;
 8. februar – slovenski kulturni praznik,
 velikonočna nedelja;
 velikonočni ponedeljek;
 27. april – dan upora proti okupatorju;
 1. maj – praznik dela;
 2. maj – praznik dela;
 binkoštna nedelja;
 25. junij – dan državnosti;
 15. avgust – Marijino vnebovzetje;
 31. oktober – dan reformacije;
 1. november – dan spomina na mrtve;
 25. december – božič;
 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

 Izjeme od omejitev za delo na nedelje in praznike

Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa, so bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo na nedelje in praznike. Po novem omejitve ne bodo veljale za delavce, ki opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje, polnjenja prodajnih avtomatov, opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah, opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov ali izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini. Ohranjajo pa se tudi vse izjeme, kot so določene v sedaj veljavni KPDTS (npr. bencinski servisi, maloobmejne prodajalne, družinska podjetja…).

 Najnižje osnovne plače

S 1. 1. 2019 se bodo najnižje osnovne plače od I. – V. tarifnega razreda povišale za 5 % ter od 1. 7. 2019 še za 2 % na sedanjo osnovo. Za VI. in VII. tarifni razred se bodo najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišale za 10 %. KPDTS na novo ureja tudi letno usklajevanje najnižjih osnovnih plač.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, ZDS – Sekcija za trgovino in GZS – Podjetniško trgovska zbornica


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.