Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Poslovanje Gorenjske v letu 2018 - informacija


Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na Gorenjskem v letu 2018

 

Pri oceni uspešnosti poslovanja gospodarskih družb gorenjske regije lahko ugotovimo, da so bile uspešne saj so povečale obseg poslovanja in poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom.

Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je predložilo 5.607 gospodarskih družb, 96,7 % vseh in

27 manj od števila družb, ki so predložile letno poročilo za leto 2017. Po podatkih

Poslovnega registra Slovenije je bilo v regiji v letu 2018 ustanovljenih 250 družb, 8,4 % manj kot v letu 2017. S poslovanjem je prenehalo 288 družb, 3,5 % več kot v letu 2017.

V informaciji ni zajetih podatkov 92 gospodarskih družb, zoper katere je bil v letu 2018 začet stečajni postopek in podatkov 37 družb zoper katere je bil v letu 2018 začet postopek prisilne likvidacije.

Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, v višini 324 milijonov evrov, 3,8 % manj kot leto prej. S tem rezultatom so se uvrstile na tretje mesto v državi (lani na 4. mestu).

Informacija

Povzetek poslovanja

Predstavitev rezultatov

Podatke so nam prijazno posredovali s kranjske izpostave AJPES, za kar se jim najlepše zahvaljujemo!

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.