Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Vladni odloki na področju COVID-19

Vlada Republike Slovenije je konec preteklega tedna, zaradi vse boljše epidemiološke situacije v državi, sprejela več odlokov, ki rahljajo ukrepe na področju COVID-19. Odloki so predstavljeni v nadaljevanju: 

 1. ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 (UL RS, št. 22/22)

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je sledila spremenjeni epidemiološki situaciji, zlasti zadovoljive oziroma visoke ravni imunosti prebivalstva (cepljeni proti COVID-19 in preboleli COVID-19).

Odlok začne veljati v ponedeljek 21. februarja 2022.

Odlok določa ukrepe, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer:

·         higienski ukrepi: razkuževanje, varnostna razdalja;

·         uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih;

·         uporaba zaščitne maske v šolah, razen do sedaj veljavnih izjem, samotestiranje v šolah pa se ukinja;

·         izpolnjevanje pogoja PCT v nastanitvenih objektih dejavnosti zdravstva, pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev; in zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu;

·         od ponedeljka, 21. februarja, se ukinja brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje. Proračun bo kril zgolj še testiranje HAG za dejavnosti, kjer se le to še naprej zahteva in

·         določi se prenehanje veljavnosti predhodnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Vir: VLADA RS

 

2. ODLOK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZOČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS, št. 21/22)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok je začel veljati v soboto, 19. februarja 2022.

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ne bo več napotovalo v karanteno. Na ta način se udejanja prehod iz faze zajezitve/zadrževanja v fazo blaženja za namene pristopa k iskanju stikov in karanten. Predlagana je namreč ukinitev iskanja stikov s strani epidemiološke službe NIJZ in napotovanja v karanteno na domu za splošno prebivalstvo, ostaja pa obveščanje stikov s strani okužene osebe in obveščanje preko aplikacije #OstaniZdrav (za namen okrepitve preventivnega ravnanja).

Hkrati bo podano priporočilo o samotestiranju 7 dni po zadnjem tveganem stiku z okuženo osebo v skupnem gospodinjstvu.

Vir: VLADA RS

 

3. SKLEP O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O SKRAJŠANEM ČASU TRAJANJA KARANTENE PRI NALEZLJIVI BOLEZNI COVID-19 (UL RS, št. 21/22)

Vlada je na seji sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19. in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Glede na to, da je vlada razveljavila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, tudi sklep o skrajšanju karantene ni več potreben.

Sklep je začel veljati v soboto 19. februarja 2022.

Vir: VLADA RS

 

4. ODLOK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS, št. 21/22)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok začne veljati v soboto 19. februarja 2022.

Na podlagi mnenja strokovne skupine ministra za zdravje bolezen covid-19 ne šteje več za karantensko bolezen in se karantene ukinejo, zato ni več razloga za omejitev vstopa v Republiko Slovenijo.

Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi covida-19. To pomeni, da ni več potreben pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in tudi ni več napotitve v karanteno na domu.

Vir: VLADA RS

 

5. ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE PONOVNIH IZBRUHOV IN ŠIRJENJA OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 PRI UPRAVNIH ZADEVAH (UL RS, št: /22)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok začne veljati 19. februarja 2022 in velja tri mesece.

Veliko število dnevnih okužb zaradi hitrega širjenja trenutne različice nalezljive bolezni covid-19 v populaciji, kljub epidemiološki in zdravstveni oceni o ugodnejšemu poteku bolezni pri obolelih, kot v predhodnih različicah nalezljive bolezni, zahteva ohranitev ukrepov, ki so bili uvedeni z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki preneha veljati 18. februarja 2022.

Z odlokom se tako podaljšujejo začasni ukrepi, ki so trenutno že uveljavljeni z zgoraj omenjenim odlokom: omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu; vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti; omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa; organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev; omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa; omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal; omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

Ukrepi so usmerjeni k zmanjševanju možnosti širjenja nalezljive bolezni in posledično tveganju za začasno zaprtje ali znatno omejeno delovanje organov v upravnih zadevah zaradi okužb zaposlenih (nekatere upravne enote so bile že prisiljene v začasno zaprtje krajevnih uradov).

Vir: VLADA RS

 

6. ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 (UL RS, št. 19/22)

Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 tako, da določa, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati volivcem na upravni enoti pri oddaji podpore za kandidatne liste za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Odlok je začel veljati 18. februarja 2022.

Redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 2022, roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev v državni zbor, pa so v skladu s tem začeli teči v ponedeljek, 14. februarja 2022. Od tega dne dalje bodo volivci lahko, ob spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, v upravnih enotah oddali podporo kandidatnim listam, ki jih bodo lahko oddali na predpisanih obrazcih v skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor, ki elektronske oddaje podpor ne omogoča. Volivkam in volivcem se za oddajo podpor ne bo treba naročiti za obisk upravne enote, glede na naravo tega opravila, ki je eno od volilnih opravil, pa je mogoče opravičiti izjemo, da se za to volilno opravilo na upravnih enotah izpolnjevanje pogoja PCT ne zahteva. Mora pa volivka oziroma volivec spoštovati vse druge zdravstvene ukrepe za omejevanje širjenja okužb, in sicer nošnja ustrezne obrazne maske, razkuževanje rok in upoštevanje razdalje.

Vir: VLADA RS

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.