Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Objavljena 2 nova razpisa za podjetja - JR za digitalno transformacijo in JR za spodbujanje velikih investicij

Spoštovani, 

obveščamo vas, da sta bila v petek, 18. 3. 2022, v Uradnem listu RS objavljena 2 nova, težko pričakovana, javna razpisa: 

  • Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO), 
  • Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij (JR Digit NOO). 

 

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO); razpisovalec: SPIRIT Slovenija: 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Razpis je namenjen večjim investicijam v nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 

Prijavijo  se lahko podjetja z večjimi investicijami, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Investicija v stroje in opremo mora v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije. 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je 88,5 milijona evrov. Delež sofinanciranja je odvisen od doseženega števila točk pri samih merilih ter maksimalne dovoljene subvencije glede na velikost in regijo oz. upravičeno območje. 

Razpis ima dva roka za prijavo, in sicer 22. 04. 2022 ter 1. 10. 2022. 

Podrobnosti..

 

Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij (JR Digit NOO); razpisovalec: MGRT: 

Razpis bo podprl projekte konzorcijev, usmerjene v tehnološko krepitev prek uporabe naprednih tehnologij z učinkom na okoljsko trajnost ter dvigovanje digitalnih kompetenc. 

Projekti se morajo osredotočati na napredne tehnologije, kot so na primer robotika in avtomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca, transformacija odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov. 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je 44 milijonov evrov. Na posamezni konzorcijski projekt lahko pridobite med 1 do 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost in vrsto stroška, giblje se med 15 % in največ 70 %. 

Rok za oddajo vlog je 28. 04. 2022. 

Podrobnosti..


 

V okviru GZS je vzpostavljen nov e-naslov, kamor lahko člani naslovijo vsa vprašanja v zvezi z javnim razpisi in na katera odgovarjajo strokovnjaki z različnih področij: razpisi@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.