Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Sprejem Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Državni zbor RS na seji 31. 8. 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), ki ga prilagamo. Zakon je sprejem v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (s sprejetimi spremembami).

Zaradi povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, določa zakon začasne ukrepe na področju gospodarstva. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junij 2022 do 31. december 2022.

Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki so za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirane do 1. decembra 2021. Proti upravičencem ne sme biti začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter ne smejo imeti neporavnanih davčnih obveznosti iz delovnih razmerij. Dodaten pogoj je, da dviga stroškov niso vključili v cene svojih proizvodov ali storitev ali so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah.

Zakon ureja tri vrste pomoči. Prva je enostavna pomoč, ki lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov. Druga je posebna pomoč, ki je omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022 naprej limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021. Tretja pomoč je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 % oziroma do 70 % upravičenih stroškov.

Prvo izplačilo bo izvedeno do 31. decembra 2022 in drugo izplačilo bo izvedeno do 15. marca 2023.

Upravičenci bojo za pridobitev pomoči morali oddati vlogo do 15. novembra 2022 na Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Več o sprejetem zakonu si lahko preberete tudi na: https://www.gov.si/novice/2022-08-31-sprejeta-pomoc-gospodarstvu-hitra-ucinkovita-in-enostavna/.

ZAKONO POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA (ZPGVCEP)

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.