Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 167/2022 z dne 30.12.2022 objavljena Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

Uredba začne veljati dne 1.1.2023 in velja do 30. 6. 2023. Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022 za dobave v času veljavnosti te uredbe ( torej od 1.1.2023 do 30.6.2023).  

Uredba določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003.

 

UPRAVIČENCI:

Do ukrepov so upravičeni končni odjemalci, kot določeni v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES in niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (UL RS, št. 95/22 in 98/22). Uredba se ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen, določenih po tej uredbi.

 

NAJVIŠJA DROBNOPRODAJNA CENA ZA KOLIČINO ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOT JO DOLOČA UREDBA:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,

– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,

– za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

 Cena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV. Dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega količino kot je določena v 4. členu te uredbe, ponudi in sklene pogodbo o dobavi po tržni ceni.

 

KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE KONČNEGA ODJEMALCA, KI MU JO DOBAVITELJ ELEKTRIČNE ENERGIJE PRODA PO CENI POD TOČKO 3:

Količina električne energije končnega odjemalca, ki mu jo dobavitelj električne energije proda po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, znaša 90 odstotkov porabljene električne energije odjemalca za enako obdobje v letu 2021. Če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v letu 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, v katerem je bilo priključeno.

 

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo končnim odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelj mora končnim odjemalcem, ki nimajo sklenjene veljavne pogodbe o dobavi, na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem končni odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.