Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Zakon o davčnem potrjevanju računov

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je bil dne 27. septembra 2022 v Državni zbor vložen Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju: Predlog ZDavPR). Predlog ZDavPR se obravnava po nujnem postopku. Zakon je bil 4. oktobra 2022 dodeljen v obravnavo Odbora za finance, ki do danes zakona še ni obravnavala ali imel razpisane prihodnje seje, na kateri bi zakon obravnaval.

 

V nadaljevanju vam posredujemo nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih Predlog ZDavPR predvideva.

Predlog ZDavPR v 2. členu predvideva obveznost izročitve izdanega računa za opravljeno dobavo blaga oziroma opravljeno storitev kupcu. Predlaga se, da mora zavezanec izročiti kupcu blaga ali prejemniku storitve račun v elektronski ali papirni obliki. Neizročitev računa kupcu bi se obravnaval kot davčni prekršek, za katerega je predpisana globa za pravno osebo, za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (5. člen Predloga ZDavPR).

V 4. členu Predloga ZDavPR je predlagano, da se lahko z globo 40 EUR za prekršek kaznuje kupca blaga ali prejemnika storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi.

V okviru obveznosti izdaje in izročitve računa davčnega zavezanca in obveznosti prevzema računa s strani kupca, se v 6. členu Predloga ZDavPR predvideva prenehanje veljavnosti desetega odstavka 81. člena ZDDV-1. Deseti odstavek 81. člena ZDDV-1 trenutno določa, da davčni zavezanec, ki mora izdati račun v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1, izroči kupcu račun v papirni obliki le na njegovo zahtevo.

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom. Sprememba zakona se nanaša predvsem na podjetja, ki poslujejo s končnimi potrošniki (prodaja blaga oziroma izvajanje storitev).

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 31. januarja 2023  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.