Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Razpis za najboljše inovacije Gorenjske za leto 2023

RAZPIS JE PODALJŠAN DO 14.4.2023

 

 


Razpis za Priznanja GZS za inovacije za Gorenjsko

 

GZS Regionalna zbornica Gorenjska nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V GORENJSKI REGIJI ZA LETO 2023

  

1.       Pogoji za prijavo inovacije

a.       Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gorenjske.

b.      Inovacija

Inovacije po tem pravilniku so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek, storitev ali organizacijo oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček ali koristno uporabo;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke,  postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka) ali je koristno uporabljena v družbene namene (družbene in socialne inovacije). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat. 

c.       Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2023 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023.

 

2.       Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

·         Produktne inovacije (proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)

·         Procesne inovacije (nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

·         Trženjske inovacije (nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

·         Organizacijske inovacije (nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

·         Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

 

3.       Kriteriji in priloge 

Prijava na razpis mora vsebovati:

V celoti izpolnjen obrazec z osnovnimi informacijami o inovaciji, in vsebinskim delom prijave.

Obrazec je dostopen na spletni povezavi https://obrazci.gzs.si/prijavni-obrazec-inovacije-gzs-2023/

 

V spletnem obrazcu priložite priponke:

·         podpisana izjava direktorja oziroma odgovorne osebe o pravilnosti podatkov

·          podpisana izjava za dovoljenje za objavo v medijih (v kolikor objave dovoljujete)

·         vsaj pet fotografij inovacije (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl)

·         video inovacije (v kolikor ga imate), če je prevelik, ga pošljite preko WE transfer na: spela.lapuh@gzs.si (odgovorna oseba)  

·         logotip podjetja

·         fotografijo inovacijske ekipe oziroma inovatorjev (uporaba v marketinške namene)

 

Splošna določila za prijave

·         Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno z razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.).

·         Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.

·         Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

·         O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Regionalne zbornice Gorenjska. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanje »Prebojna invencija«. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

·         Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na podelitvi priznanj (prireditev) v organizaciji GZS Regionalne zbornice Gorenjska

 

Rok za oddajo prijav: najkasneje do 4.4.2023.

 

Dodatne  informacije:

GZS Regionalna zbornica Gorenjska, Kranj

Kontaktna oseba: Špela Lapuh

Telefon: 04/20 18 300

Elektronska pošta: spela.lapuh@gzs.si  

PRILOGE:

Razpis za najboljše inovacije Gorenjske regije za leto 2023

Pravilnik k Razpisu

Obrazec - za pomoč pri izpolnjevanju spletnega obrazca

Izjava - dovoljenje za objavo foto in video materialov v promocijske namene

Izjava - odgovorne osebe o pravilnosti podatkov

TUDI LETOS BO POTEKAL INOVACIJSKI IZZIV

Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.