Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Zakon o tujcih in druge spremembe

Spoštovani,

Državni zbor je na 9. redni seji (17. april do 21. aprila 2023) sprejel spodaj navedene zakone, ki jih prilagamo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Sprememba zakona zasleduje namen odprave nepotrebnih administrativnih ovir in zasledovanja načela ekonomičnosti upravnega postopka. Med drugim, se na novo določa:

  • možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti,
  • hramba prstnih odtisov oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje,
  • odprava zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi,
  • sprememba koncepta odločanja o zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih (ukinitev obveznosti izdaje pisne odobritve s strani upravne enote v primeru izdaje soglasja s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje),
  • odprava obveznosti periodičnega preverjanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote, ki bodo omogočile hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A). V 9. členu je na novo določeno, da mora nosilec bilančne skupine sodelovati v združevanju povpraševanja, ki ga organizira izvajalec storitev v skladu z Uredbo 2022/2576/EU. Črtan je bil 13. člen, ki je urejal skupnostno samooskrba in projekte za proizvodnjo električne energije iz sončne energije gospodarskih družb, v katerih ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C). Bistvena sprememba je obveznost izvedbe glavne obravnave in določitev izjem kdaj ta ni potrebna. Hkrati je na novo določeno senatno sojenje kot primarna oblika odločanja v upravnem sporu. Sodišče bo tudi imelo možnost stranki odrediti omejitev obsega in števila vlog ter ji določi rok, v katerem mora pripraviti pisni povzetek bistvenih vprašanj iz vloženih vlog, ter določi dolžino povzetka. Na novo je tudi določeno, da si morajo sodišče in stranke ves čas prizadevati za sklenitev poravnave ter se pri tem presoditi morebitne posledice, ki bi jih imela nesklenitev poravnave na javno korist, višino stroškov in na trajanje nadaljnjega postopka.

Zakon začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). S sprejemom je spremenjen 18. člen, ki ureja vsebino evidence o izrabi delovnega časa. Hkrati se določa, kdaj je podana obveznost elektronskega vodenja evidence (novi 19.a člen) ter predlog za uvedbo elektronskega načina vodenja evidence (novi 19.b člen).

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.