Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: POSLOVANJE GORENJSKE REGIJE V LETU 2022

Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2022


Za gospodarstvo je bilo leto 2022 ponovno leto prilagajanj. Predhodna leta so razmere krojili »koronski« ukrepi, leto 2022 pa pričetek vojne v Ukrajini in zaostreni odnosi z Rusijo ter posledično višje cene plina in energentov, ki so povzročili dvig cen skoraj v vseh panogah gospodarstva.

V Poslovni register Slovenije (PRS) je bilo konec leta 2022 vpisanih 23.060 poslovnih subjektov s sedežem v gorenjski regiji, 3 % več kot konec leta 2021. Na novo je bilo ustanovljenih 279 družb (15 več kot v letu 2021), s poslovanjem je prenehalo 196 družb (46 manj kot v letu 2021), začetih je bilo 60 stečajnih postopkov družb (2 manj kot v letu 2021) in 14 likvidacijskih postopkov (10 manj kot v letu 2021). S poslovanjem je na novo pričelo 2.147 podjetnikov (125 več kot v letu 2021), 1.537 podjetnikov (318 več kot v letu 2021) je v letu 2022 zaključilo s poslovanjem.

Gospodarsko moč in vpliv poslovanja na gospodarstvo gorenjske regije gre med poslovnimi subjekti pripisati predvsem družbam, ki so v letu 2022 ustvarile okrog 93 % vseh prihodkov, odhodkov in neto dodane vrednosti ter zaposlovale 92 % vseh zaposlenih. Družbam je pripadalo tudi 92 % čistega dobička regije ter 89 % čiste izgube.

Podjetniki so lani ustvarili okrog 6 % prihodkov, odhodkov in neto dodane vrednost regije ter zaposlovali slabih 7 % vseh zaposlenih. 8 % je bil njihov delež pri čistem dobičku, delež čiste izgube pa 10 %. V povprečju so zaposleni pri podjetnikih prejemali 737 evrov nižjo plačo od zaposlenih pri družbah. Delež zadrug je zanemarljiv.

Povzetek - Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2022

S klikom do več informacij..

Informacije NOVINARSKA KONFERENCA, 11. MAJ 2023..

 

Vir: AJPES Kranj

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.