Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev - posodobitev

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil dne 22. 3. 2023 sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmiS-1 (Uradni list RS, št. 40/23), ki v 35. členu določa prenehanje veljavnosti drugega odstavka 144. člena ZPIZ-2, ki se uporablja za izplačila plače napotenih delavcev v tujino za obdobje do vključno decembra 2023. 

Zakon je začel veljati dne 6. 4. 2023, določbe šestega odstavka 1. člena, II. poglavje, V. poglavje, drugi, četrti, sedmi in deseti odstavek 26. člena ter 34. člen tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. 1. 2024.


Med drugim so bile sprejete tudi spremembe pravil o davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino. S strani Ministrstva za finance smo prejeli podrobnejša pojasnila glede novosti, ki so podrobneje pojasnjena v pripetem dokumentu. Krajše poudarke navajamo v nadaljevanju:

Osnova za obračun in plačilo prispevkov: do 31. 12. 2023 je potrebno za namene pravilne določitve osnove za obračun prispevkov v primeru delavcev, napotenih na delo v tujino, ločiti zavarovance, ki so v času napotitve vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 001 (delavci v delovnem razmerju na območju RS) in zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 (delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani). 

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – napotene delavce v delovnem razmerju (zavarovalna podlaga 002) od izplačane plače je plača, ki bi bila prejeta za enaka dela v Sloveniji. To pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov teh delavcev ne všteva tisti del plače, ki jo prejmejo izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino.

 

Od 1. 1. 2024 je pri določitvi osnove potrebno upoštevati lastnost zavarovane osebe glede na vključenost v obvezno zavarovanje (zavarovalno podlago). To pomeni, da se za izplačila plače za obdobje od vključno januar 2024 dalje tudi za delavce napotene na delo v tujino v osnovo za obračun in plačilo prispevkov všteva celotna izplačana plača

Povedano drugače, v primeru napotitev na delo v tujino se ukinja vštevanje primerljive plače za delo v Sloveniji v osnovo za obračun in plačilo prispevkov. S tem se v bistvu ukinja izjema glede določitve (nižje) osnove za plačilo prispevkov zaposlenih oseb, vključenih v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Sloveniji, v času napotitve v tujino.

 

DOHODKI IZ ZAPOSLITVE - DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV DELAVCEV, KI SO NAPOTENI NA DELO V TUJINOFotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.