Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Prijava ocene škode zaradi poplav pri občinah ter odprtje prodajaln

Spoštovani!

1.       V namen razjasnitve nekaterih vprašanj, vam dodatno ob že predhodno posredovanih okrožnicah,  pošiljamo dodatne informacije v zvezi s prijavo škode, ki jo prijavite pri občinah.

Občine so na svojih spletnih straneh objavile poziv za prijavo škode na stvareh zaradi poplav. Na občine se prijavlja sledeča škoda:

  • ocena škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za popolnoma uničen objekt. Ta obrazec je torej namenjen popolnoma uničenim objektom
  • ocena delne škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za delno škodo na objektih. Ta obrazec se uporablja za delno škodo, ki je povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu. Na spletu najdete tudi izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah

Ob prijavi škode občini mora prijavitelj priložiti fotografije poškodovanega objekta iz katerih so razvidne poškodbe. Prav tako je potrebno dokumentirati vse, kar bo pred oceno škode sanirano. Vse račune za material, ki se je porabil za sanacijo, je potrebno shraniti kot dokaz v morebitnem nadaljnjem postopku. Iz vloge mora biti razviden tudi kontakt prijavitelja, če bi bile potrebne dodatne informacije glede nastale škode. Pomembno je še, da se v primeru več poškodovanih objektov, škoda na vsakem objektu prijavlja ločeno, torej na svojem obrazcu. Če gre za objekt, ki je v so-lasti, zadostuje da škodo prijavi eden od solastnikov. Obrazce za prijavo škode najdete na spletni strani vaše občine, prav tako so dostopni tudi v papirni obliki na občini. Izpolnjeni obrazci se lahko pošljejo občini po pošti ali na elektronski naslov, ki ga določi posamezna občina. Občine vloge sprejemajo tudi neposredno.

Podrobnejše informacije obvezno preverite na spletni strani svoje občine!

 

Ponovno poudarjamo, da bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ocenjevalo škodo, ki je posledica poplav in je nastala na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka in sicer tisto škodo, ki jo bodo podjetja prijavila. Tudi ta škoda se bo lahko prijavila le preko posebnega obrazca. Ta je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2023-08-16-zacetek-ocenjevanja-skode-v-gospodarstvu-zaradi-posledic-poplav-v-avgustu-2023/

 

2.       Od ponedeljka, 21.8.2023, trgovine ponovno odprte po ustaljenem delovnem času.

Obveščamo vas, da so od današnjega dne, 21.8.2023, trgovine ponovno odprte po ustaljenem delovnem času. Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, je preklical Odredbo za možnost odprtja prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.

S preklicem ponovno stopi v veljavo ureditev obratovanja prodajaln, ki jih določa Zakon o trgovini, in sicer da so prodajalne ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih zaprte, razen izjem, ki jih določa zakon.

Več informacij na Od ponedeljka, 21. avgusta naprej trgovine ponovno odprte po ustaljenem delovnem času | GOV.SI

Priloga: Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode_obrazec 3 in 4.pdf  

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.