Regionalna zbornica Gorenjska
Kaj in kako inovirati ter kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na »Razpis za najboljše inovacije v letu 2021«, s predstavitvijo dobre prakse o širjenju kulture inovativnosti
*
*
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: