Regionalna zbornica Gorenjska

 

Priznanja za najboljše inovacije


Priznanja za najboljše inovacije

Na Gospodarski zbornici Slovenije – Regionalni zbornici za Gorenjsko (RZG) se zavedamo pomena inovativnosti v podjetjih. Preko Komisije za inovacije, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost pod okriljem RZG, njeni člani spodbujajo in promovirajo inovacijsko dejavnost z različnimi aktivnostmi, med katerimi posebej izstopajo »Priznanja GZS za najboljše inovacije«.

Priznanja podeljujemo dvostopenjsko; na regionalni ravni ter na nacionalni ravni.

Regionalna raven

Regionalna zbornica v tekočem letu objavi razpis »Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni«. Regionalne ocenjevalne komisije ocenijo prispele projekte ter izberejo najboljše, ki se uvrstijo v naslednji krog – izbor najboljše inovacije na nacionalni ravni.

Nacionalna raven

Nacionalna komisija oceni projekte, ki so dosegli najvišje število točk na regionalni ravni. Priznanja za najboljše inovacije so praviloma tri; zlato, srebrno in bronasto, podeljena pa so v skladu s Pravilnikom.

Za več informacij se lahko obrnete na:
GZS – Regionalna zbornica Gorenjska, Bleiweisova 16, Kranj
Špela Lapuh, svetovalka
T.: 04/20 18 300
F.: 04/20 18 309
E: spela.lapuh@gzs.si