Regionalna zbornica Gorenjska

 

 

 

STRATEŠKI SVET SVETOVALNEGA SREDIŠČA KRANJ


Namen delovanja Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj je:

·         boljša dostopnost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih vsem odraslim v lokalnem oziroma regionalnem okolju,

·         dopolnjujoče se in usklajeno delo partnerskih organizacij,

·         boljše seznanjanje z ugotovljenimi potrebami po razvoju človeških virov v lokalnem oziroma regionalnem okolju in odzivanju nanje,

·         razvoj človeških virov v lokalnem oziroma regionalnem okolju.

Vsebina delovanja Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj je:

·         izmenjava informacij o ciljih in vsebini svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter stanju na področju izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju,

·         ugotavljanje potreb sodelujočih partnerjev za uporabljanje storitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih,

·         priprava skupnih strokovnih in promocijskih dogodkov v lokalnem oziroma regionalnem okolju z namenom boljše dostopnosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju,

·         povezovanje z drugimi lokalnimi oziroma regionalnimi okolji ter ustanovami na nacionalni ravni in tudi v mednarodnem prostoru.

Strateški svet sestavljamo partnerji:

·         Ljudska univerza Kranj

·         Šolski center Kranj

·         Biotehniški center Naklo

·         Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Kranj

·         Zavod RS za šolstvoObmočna enota Kranj

·         Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj

·         Gospodarska zbornica Slovenije, Regionalna zbornica Gorenjska

·         Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj

·         BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

·         Svet gorenjskih sindikatov

·         Mestna občina Kranj

·         Občina Naklo

·         Občina Preddvor

·         Občina Šenčur

·         Občina Cerklje na Gorenjskem

·         Občina Jezersko

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas.

V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:

·         odločanju za izbiro primernega izobraževanja,

·         iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije,

·         iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,

·         izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,

·         uporabi tehnologije za učenje na daljavo,

·         odločanju za karierne spremembe,

·         izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,

·         ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,

·         samostojnem učenju.

Več informacij o možnostih brezplačnega svetovanja: https://www.luniverza.si/svetovanje


Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option