Regionalna zbornica Gorenjska

 

 

Vajeništvo

Članarina za leto 2019


 Članarina GZS Regionalna zbornica Gorenjska za leto 2019

Članarina se določi načeloma na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih števila zaposlenih in prihodkov. Sklepi o določitvi članarin za območne zbornice GZS ter metodologija določitve njihove višine so v celoti dostopni v tajništvih zbornic.

REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA

Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih in bruto plačah iz zadnjega letnega poročila.

Višina letne članarine

Razred

št. zaposlenih

Letna članarina v €

1

Do 10

80,00

2

Od 11 do 20

140,00

3

Od 21 do 30

220,00

4

Od 31 do 1000

po stopnji

5

Nad 1000

po stopnji

Osnova za obračun članarine po stopnji za 4. in 5. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,048%.

Minimalna letna članarina za 4. in 5. razred je 220,00 €. Najvišja letna članarina za 4. razred je 6.300,00 € in za 5. razred 7.340,00 €.