Regionalna zbornica Gorenjska

 

Članarina GZS  - Regionalna zbornica Gorenjska za leto 2023

 

SKLEP UO RZG na seji 24.10.2022

Članarina se določi načeloma na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih števila zaposlenih in prihodkov. Sklepi o določitvi članarin za REGIJSKE  zbornice GZS ter metodologija določitve njihove višine so v celoti dostopni v tajništvih zbornic.

Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih in bruto plačah iz zadnjega letnega poročila.

Višina letne članarine

Razred

št. zaposlenih

Letna članarina v €

1

Do 10

92

2

Od 11 do 20

161

3

Od 21 do 30

253

4

Od 31 do 1000

po stopnji

5

Nad 1000

po stopnji

Osnova za obračun članarine po stopnji za 4. in 5. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,048%.

Minimalna letna članarina za 4. in 5. razred je 253 €. Najvišja letna članarina za 4. razred je 7.000 € in za 5. razred 8.000 €.