Regionalna zbornica Gorenjska

 

CENIK 

Velja od 1. januarja 2024 

Od 1. januarja 2024 bodo veljale višje cene za naslednje listine in storitve:

ATA zvezek (ATA Carnet): 88,00 €

Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin): 18,00 €

Potrditev drugih listin (overitve): 10,00 €.....

 ....

Cenik - Javne listine

Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila.

DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE

ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)*

88,00

ATA zvezek (komplet s tranzitnimi listi)*

128,00

Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka

20,00

Notranji list ATA zvezka

8,00

Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin"

18,00

* Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR in največ 1.200,00 EUR. 

 

Cenik - Druge listine in storitve

Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.   

Cena v EUR (DDV vključen)

Član GZS

Nečlan GZS

Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS

10,00

Potrditev ni možna

Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru

24,40

73,20

Potrdilo o članstvu GZS

Brezplačno

Izdaja ni možna 

Cena v EUR (DDV vključen)

Stroški pošiljanja*

3,50

* Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo.


Cenik velja od 1. 1. 2024. 

Plačate z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana: 
NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic: 00 3030 - matična številka podjetja.
Vlogi priložite dokazilo o plačilu.