Regionalna zbornica Gorenjska

 

Vajeništvo

CENIK 

Velja od 1. januarja 2022


Javne listine

Spodaj navedene zunanjetrgovinske listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila. DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE

ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)*

75,00

ATA zvezek (komplet s tranzitnimi listi)*

107,50

Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka

18,00

Notranji list ATA zvezka

6,50

Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin"

15,80

* Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR. 

 

Cenik - Druge listine in storitve

Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.   

Cena v EUR (DDV vključen)

Član GZS

Nečlan GZS

Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS

8,30

Potrditev ni možna

Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru

24,40

73,20

Obrazec potrdila o poreklu blaga FORM A

1,83

2,44

Potrdilo o članstvu GZS

Brezplačno

Izdaja ni možnaCena v EUR (DDV vključen)

Stroški pošiljanja

3,50

Cenik velja od 1.1.2022.