Regionalna zbornica Gorenjska

Poleg izdajanja in potrjevanja javnih listin pa lahko SAMO člani Gospodarske zbornice Slovenije pridobijo tudi:

RAZNA DRUGA POTRDILA, kot so npr. POTRDITEV CENIKOV, RAČUNOV, IZJAV za različne namene (razpise, tuje carinske organe, itd.) doma in v tujini.