Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

“Certificate of free marketing” za uvoz blaga v Alžirijo

 

“Certificate of free marketing” za uvoz blaga v Alžirijo


Januarja letos je bila v Alžiriji sprejeta nova zakonodaja, po kateri morajo izvozniki poleg ostale dokumentacije predložiti še uradno potrdilo o prostem gibanju blaga »Certificate of Free Marketing«, izdanim v državi izvoza oz. v državi porekla blaga.

Zakonodaje za izdajo tovrstnega dokumenta v državah Evropske unije ni, na novo zahtevo Alžirije se je bilo potrebno odzvati takoj, pooblastila zbornic v državah EU in praksa pa je bila različna, zaradi česar so imeli nekateri izvozniki težave pri uvozu blaga v Alžirijo. Zato smo gospodarske zbornice držav Evropske unije v okviru Eurochambres pripravile in uskladile predlogo dokumenta, ki ga je Alžirska vlada junija 2018 odobrila.

Predloga je pripravljen v angleškem in v francoskem jeziku. Obrazec izpolni izvoznik, natisne na bel papir, na zbornici pa dokument potrdimo z oznako, da je podjetje član GZS.

Predloga v ANGL

Predloga v FR