Regionalna zbornica Gorenjska

 

 

Vajeništvo


SPOT točka GORENJSKE REGIJE

SPOT (Slovensko poslovno točko) Gorenjske regije vodi BSC, poslovno podporni center Gorenjske, d.o.o., Kranj s konzorcijskimi partnerji:

·         Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - RAGOR Jesenice,

·         Razvojna agencija SORA d.o.o., Škofja Loka in

·         GZS Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj.

Sedež SPOT Gorenjske regije se nahaja v Co-working Kovačnica, Župančičeva ulica 22, Kranj (prostori bivše trgovske srednje šole, I. nadstropje)

Tako bo SPOT točka Gorenjske v obdobju 2018–2022 nudila brezplačna:

·         informiranja

·         svetovanja

·         animiranja in povezovanja regionalnega okolja

·         usposabljanja in delavnice

·         izmenjavanja dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti

·         poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

za še večjo podporo gorenjskim podjetnikom in potencialnim podjetnikom.

Uradne ure: Svetovalci izvajajo aktivnosti v regiji, v skladu s potrebami ciljnih skupin ali na sedežu SPOT regije od ponedeljka do petka, v času uradnih ur od 9.00 do 15.00 ure, po predhodnem dogovoru:

T.: 04 20 18 303

E.: mojca.umek@gzs.si


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Projekt REMO

Cilji projekta REMO so:

  • spodbujati regionalno mobilnost udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v Evropi ter
  • izboljšati kakovost in učinkovitost mobilnosti PIU z ustreznimi in izvedljivimi orodji,
  • s sodelovanjem med PIU in poklicnim svetom,
  • s spodbujanjem preglednosti veščin in kompetenc.

V ta namen bomo ustvarili spletno platformo in omrežje za ozaveščanje in medsebojno povezovanje ljudi, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (PIU); služila bosta načrtovanju in izvedbi akcij mobilnosti (učna in delovna mobilnost). Spletna platforma bo udeležencem PIU, organizacijam PIU in poklicnemu svetu koristila pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi mobilnosti PIU.

 

Več informacij na http://si.remoproject.eu.

New-d

Glavni cilj projekt »New –D« je didaktični koncept za mentorje v poklicnih šolah, kakor tudi v podjetjih, ki usposabljajo vajence v začetnem poklicnem izobraževanju.
Ti učitelji in mentorji so zelo strokovno usposobljeni, primanjkuje pa jim didaktičnih konceptov oz. se le ti ne ujemajo z ciljnimi skupinami projekta (mladostniki in mladi odrasli, kateri težje vstopijo na trg dela).
Cilj projekta je z ustreznim procesom usposabljanja učiteljev in mentorjev zmanjšati visoki osip mladostnikov in mladih odraslih v začetnem poklicnem izobraževanju.

Projektni koraki:

1. Razvoj didaktičnega priročnika za učitelje na poklicnih šolah in podjetjih v obliki priročnika
2. Razvoj učnega načrta usposabljanja za učitelje v poklicnih šolah in v podjetjih s poudarkom na inovativnih izobraževalnih modelih.
3. Izvajanje programa usposabljanja za učitelje na poklicnih šolah in podjetjih v zvezi z zgornjimi točkami.


Povezava na spletno stran: http://www.new-d.eu/index.php/tr/