Regionalna zbornica Gorenjska

 

Projekt REMO    

Cilji projekta REMO so:

  • spodbujati regionalno mobilnost udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v Evropi ter
  • izboljšati kakovost in učinkovitost mobilnosti PIU z ustreznimi in izvedljivimi orodji,
  • s sodelovanjem med PIU in poklicnim svetom,
  • s spodbujanjem preglednosti veščin in kompetenc.

V ta namen bomo ustvarili spletno platformo in omrežje za ozaveščanje in medsebojno povezovanje ljudi, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (PIU); služila bosta načrtovanju in izvedbi akcij mobilnosti (učna in delovna mobilnost). Spletna platforma bo udeležencem PIU, organizacijam PIU in poklicnemu svetu koristila pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi mobilnosti PIU. 

Več informacij na http://si.remoproject.eu.