Regionalna zbornica Gorenjska

 

Zavarovalnica Triglav, d.d.

 

VABILO K ODDAJI PONUDBE za pripravo scenarija in izvedbo promocijskega videa za showroom


 Nov projekt svetovanja za podjetnike

Točke VEM pod okriljem agencije SPIRIT so se z januarjem 2018 preimenovale v SPOT (Slovenska poslovna točka). Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj je tako dobila naziv 

SPOT svetovanje Gorenjska – Slovenska poslovna točka Gorenjske

SPOT, pametno mesto za vaš posel 

 

Info

 

V partnerskem konzorciju smo se prijavili na razpis agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022. Vloga je bila pozitivno ocenjena, zato vas z veseljem obveščamo, da bomo nudili informacije v okviru Slovenske poslovne točke – SPOT svetovanje Gorenjska, ki nadomešča nekdanjo kontaktno točko VEM in bo še naprej opravljala brezplačna:

·         svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom,

·         registrirala nova podjetja in opravljala spremembe podjetij preko portala eVEM

·         organizirala različne informativne in izobraževalne dogodke

·         tekom leta nadgradila svoje storitve, za še večjo podporo gorenjskim podjetnikom

 

Podjetnikom bomo sedaj svetovali in pomagali v sodelovanju z BSC d.o.o., Kranj, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske – RAGOR in Razvojno agencijo Sora, d.o.o., Škofja Loka.

SPOT svetovanje Gorenjska vam bo na voljo vsak delovnik med 9.00 in 15.00, po predhodnem dogovoru. Prav tako pa nudimo tudi mobilna svetovanja na sedežu podjetja.

Ime operacije 
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022.

Glavni namen operacije 
Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. 

Javni razpis je namenjen krepitvi podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja ter pospeševanju ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Finančna podpora operacije
Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa
Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti. Omenjeni cilji bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. Cilji javnega razpisa bodo doseženi s povečanjem števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vse storitve so za uporabnike BREZPLAČNE!

 

SPOT točka GORENJSKE REGIJE

Sedež SPOT Gorenjske regije se nahaja v Co-working Kovačnica, Župančičeva ulica 22, Kranj (prostori bivše trgovske srednje šole, I. nadstropje). 

Tako bo SPOT točka Gorenjske v obdobju 2018–2022 nudila brezplačna:

·         informiranja

·         svetovanja

·         animiranja in povezovanja regionalnega okolja

·         usposabljanja in delavnice

·         izmenjavanja dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti

·         poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

za še večjo podporo gorenjskim podjetnikom in potencialnim podjetnikom.

Uradne ure: Svetovalci izvajajo aktivnosti v regiji, v skladu s potrebami ciljnih skupin ali na sedežu SPOT regije od ponedeljka do petka, v času uradnih ur od 9.00 do 15.00 ure, po predhodnem dogovoru:

E.: mojca.umek@gzs.si

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

 

 

 

Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option