Koroška gospodarska zbornica

50 let delovanja GZS Območne zbornice Koroška


V letu 1967 so se z ustanovitvijo dveh strokovnih regionalnih odborov zastavili temelji organiziranosti območne gospodarske zbornice na Koroškem s sedežem v Dravogradu. Glede na aktualne razmere takratnega časa sta najprej začela na regijski ravni profesionalno delovati Odbor za obrt ter Odbor za gostinstvo in turizem, kar je kasneje preraslo v Medobčinsko gospodarsko zbornico za Koroško. Že v začetnem obdobju je članstvo sestavljal zasebni in družbeni sektor, krepitev vloge zbornice pa se je nadaljevala z ustanovnimi člani, ki so predstavljali gospodarske organizacije, obrtna združenja, regijsko banko in negospodarska podjetja, vsi pa so imeli svoj sedež na Koroškem. Ves čas delovanja je zbornica del sistema Gospodarske zbornice Slovenije in danes z imenom GZS Območna zbornica Koroška predstavlja regijsko organiziranost gospodarstva, ki povezuje članstvo vseh oblik gospodarskih družb na Koroškem.

Območna zbornica Koroška je v petdesetletnem obdobju delovanja zastopnica gospodarstva na Koroškem s širokim spektrom podpornih storitev za gospodarstvo doma in v tujini v okviru GZS. Pri tem gre za največjo in najvplivnejša povezavo gospodarstva pri nas, ki temelji na prostovoljnem članstvu, s temeljnim poslanstvom izboljševanja poslovnega okolja. Območna zbornica je pomembna nosilka razvoja Koroške in zajema celotno statistično regijo vseh dvanajstih koroških občin. Aktivnosti zbornice obsegajo kakovostne storitve za člane, med katerimi se glavnina nanaša na ažurna izobraževanja, informiranje, organiziranje poslovnih dogodkov, dejavnosti v spodbudo inovativnosti, podjetništvu, internacionalizaciji in digitalizaciji. Obenem se zbornica zavzema za razvojno povezovanje v regiji in preko meje glede na specifične značilnosti Koroške.

Povezovanje v okviru članstva GZS prinaša nedvomne prednosti za vse, ki se zavedajo pomena skupnega dela in uveljavljanja interesov. Da bi na Območni zbornici čim bolje uresničevali potrebe gospodarstva in širšega družbenega okolja, omogočamo z raznolikimi aktivnostmi zajeti čim širši krog zainteresiranih. Če je GZS v Ljubljani Dom slovenskega gospodarstva, verjamemo, da je Območna zbornica v Dravogradu Dom koroškega gospodarstva. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

mag. Aleksandra Gradišnik,
direktorica GZS OZ Koroška  
Mojca Kert,
 predsednica UO GZS OZ Koroška