Projekt BLUES

Več o samem projektu lahko najdete na naslednji povezavi: http://eblues.eu/

 

Projekt CAB

Kot projektni partner sodelujemo tudi v Interreg IT-SLO projektu CAB, (crossborder acceleration bridge), katerega namen  je izboljšati splošno inovacijsko sposobnost s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema, s ciljem izboljšati vsesplošno sposobnost za inovativnost. Ta naj bi povečala konkurenčnost gospodarstva preko mreže italijanskih in slovenskih poslovnih subjektov, ki bodo skupaj oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili neke vrste servis za pospeševanje podjetij, ki bo sposoben spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja (predvsem mala in srednja). https://www.ita-slo.eu/sl/cab