Stališča in komentarji

KLJUČNA STALIŠČA IN MNENJA, POSREDOVANA VLADI RS


Stališča GZS so odslej vsa objavljena na spletni strani MediaGZS na povezavi.