Stališča in komentarji

Poslovno okolje

Gospodarska zbornica Slovenije protestira

Spodnje protestno pismo generalne direktorice GZS mag. Sonje Šmuc v zvezi z včerajšnjo izjavo Luke Mesca smo posredovali tudi Državnemu zboru RS in koalicijskim strankam.

Vitka in proaktivno podporno okolje za spodbujanje programov internacionalizacije (s centralizirano koordinacijo, standardiziranimi procesi doma in na predstavništvih v tujini ter z merljivimi rezultati dela)

Oblikovanje strategije izvoza na nacionalni ravni

Pravna varnost: skrajšanje časa reševanja gospodarskih sporov na povprečje OECD (s sedanjih 1.160 na 580 dni)

Stabilno načrtovanje: spoštovanje srednjeročnega načrta vlaganj v infrastrukturo z upoštevanjem zlatega investicijskega pravila

Poenostavitev storitev javne uprave za gospodarstvo

Podpora digitalizaciji malih in srednjih podjetij

Oblikovanje učinkovitega raziskovalno - inovacijskega ekosistema s centralizirano podporo raziskavam in inovacijam.

Podpora celotnemu RR procesu: programi za povezovanje gospodarstva in znanosti, ki izhajajo iz strategije pametne specializacije naj pokrivajo TRL 1-9

Trenutni trend na področju R&R dejavnostjo je zniževanje sredstev. Ta trend je treba obrniti.

Zmanjšanje administrativnih bremen: ustvariti prijaznejše poslovno okolje preko poenostavitve regulative in krčenja sedanjih 20.000 zakonov in podzakonskih aktov