Upravni odbor Združenja za svetovalni inženiring (ZSI)

  

Predsedstvo Upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring (ZSI)

  

 • Tadej Pfajfar, predsednik
 • dr. Franc Sinur, podpredsednik

  

Člani Upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring


 

 • mag. Bojan Strah (AXIS, Projektne IT rešitve in storitve)
 • mag. Klemen Grebenšek  (DRI upravljanje investicij, Ljubljana)
 • Angelo Žigon  (Elea iC)
 • Dean Kobale (GS Dean Kobale )
 • dr. Franc Sinur (IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana)
 • mag. Dušan Ogrizek (LINEAL, Maribor)
 • Tadej Pfajfar (LUZ Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana)
 • Metka Pavčič (MEA Inženiring )
 • Andrej Jan ( PNZ svetovanje, projektiranje)
 • Urban Žigante ( SAVAPROJEKT, Krško)
 • mag. Slovenko Henigman, direktor (Združenje za svetovalni inženiring, Ljubljana)

 

 Volitve članov GZS so bile izvedene aprila 2023, njegovo predsedstvo pa je bilo izvoljeno na konstitutivni seji Upravnega odbora 25.april 2023

 

 

 Ljubljana,  5.6.2019