Upravni odbor Združenja za svetovalni inženiring - ZSI

 

  

Predsedstvo Upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring

  

 • Mag. Uroš Mikoš, predsednik
 • Tadej Pfajfar, podpredsednik

  

Člani Upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring

 

 • Aleš Hojs (DRI upravljanje investicij, Ljubljana)
 • Metka Pavčič (IEI Inštitut za ekološki inženiring, Maribor)
 • Mag. Uroš Mikoš (IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana)
 • Samo Peter Medved (LINEAL, Maribor)
 • Tadej Pfajfar (LUZ Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana)
 • Mag. Zoran Stojič (GEATEH, Ljubljana)
 • Vladimir Durcik (PROJEKT, Nova Gorica)
 • Peter Žigante ( SAVAPROJEKT, Krško)
 • Stanko Marič (ZEU Družba za načrtovanje in inženiring, Murska Sobota)
 • Slovenko Henigman, direktor (Združenje za svetovalni inženiring, Ljubljana)

 

 Volitve članov GZS so bile izvedene maja 2015, njegovo predsedstvo pa je bilo izvoljeno na konstitutivni seji Upravnega odbora 27.5.2015

 

 

 Ljubljana, 2.6.2015