Upravni odbor Združenja za svetovalni inženiring (ZSI)

  

Predsedstvo Upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring (ZSI)

  

 • mag. Uroš Mikoš, predsednik
 • Tadej Pfajfar, podpredsednik

  

Člani Upravnega odbora Združenja za svetovalni inženiring


 

 • mag. Bojan Strah (AXIS, Projektne IT rešitve in storitve)
 • Klemen Grebenšek  (DRI upravljanje investicij, Ljubljana)
 • Dean Kobale (GS Dean Kobale )
 • mag. Uroš Mikoš (IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana)
 • Dušan Ogrizek (LINEAL, Maribor)
 • Tadej Pfajfar (LUZ Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana)
 • Metka Pavčič (MEA Inženiring Metka Pavčič, Maribor)
 • Andrej Jan ( PNZ svetovanje, projektiranje)
 • Peter Žigante ( SAVAPROJEKT, Krško)
 • mag. Slovenko Henigman, direktor (Združenje za svetovalni inženiring, Ljubljana)

 

 Volitve članov GZS so bile izvedene maja 2019, njegovo predsedstvo pa je bilo izvoljeno na konstitutivni seji Upravnega odbora 30.maj 2019

 

 

 Ljubljana,  5.6.2019