Zgodovina


Združenje inženirsko svetovalnih podjetij ZISP je bilo ustanovljeno leta 1993 v okviru GZS s ciljem, da se pospeši razvoj te dejavnosti v Sloveniji in omogoči članom vključitev v mednarodne strokovne organizacije (FIDIC – Fèdèration Internationale des Ingènieurs – Conseils).

Ustanovni člani ZISP so podpisali poseben memorandum, kjer so opredelili cilje združenja, sprejeli so statut in kodeks etike. Člani ZISP so postala podjetja, ki opravljajo inženirsko svetovalno dejavnost kot svojo osnovno dejavnost, ki so za svojo dejavnost registrirana (so neodvisna in niso lastniško povezana z dobavitelji opreme in izvajalci), skladno z kodeksom, ki ga predpisuje FIDIC.

Združenje ZISP je leta 1993 zaprosilo za polnopravno članstvo v FIDIC, še isto leto je skupščina FIDIC, ki je zasedala v Münchnu soglasno sklenila, da združenje izpolnjuje vse pogoje in lahko postane polnopravni član. Angleško ime za ZISP je NACES (National Association of Consulting Engineers of Slovenia).

Vključevanje v evropske integracije in EU je ZISP usmerilo tudi v evropsko združenje svetovalnih inženirjev EFCA. V polnopravno članstvo EFCA je bilo ZISP sprejet leta 1997, člani so se takoj vključili v strokovne skupine EFCA. ZISP je maja 2001 v Ljubljani na GZS organiziral kongres in letno skupščino EFCA z veliko mednarodno udeležbo. To je bil prvi kongres EFCA organiziran izven EU. ZISP se je v okviru EFCA povezal z združenji iz centralne Evrope (Češko, Mađarsko, Poljsko). To sodelovanje je bilo uspešno predvsem v fazi vključevanja v EU, saj smo tvorno sodelovali pri izdelavi in harmonizaciji zakonodaje s področja dejavnosti inženiringov.

ZISP je vsebinsko in organizacijsko sodeloval tudi pri ustanovitvi Inženirske  zbornice Slovenije l.1996.

V letu 2014 smo zaradi razpoznavnosti združenja  uveljavili spremenjeno kratko ime združenja ZSI - Združenje za svetovalni inženiring