Načela delovanjaSvetovalni inženiring - Inženir

  • Svetovalni inženiring je neodvisen in samostojen od industrije in trgovine
  • Deluje v interesu naročnika in v javno dobro
  • Delo izvaja po pogodbi z naročnikom
  • V konkretnem naročilu nastopa samo v eni vlogi, na strani naročnika v njegovem interesu
  • Ni v konfliktu interesov, prepovedanih povezav z industrijo in trgovino, da bi od njih prejemal provizijo ali druge ugodnosti, ter kršil načelo samostojnosti in neodvisnosti v korist naročnikov in javno dobro
  • Deluje po kodeksu FIDIC, najboljši praksi, po načelih svobodne konkurence ter sodeluje v programih preprečevanja korupcijske prakse.

Avtor: Združenje za svetovalni inženiring