Namen in poslanstvo inženiring dejavnosti


  • Uvajanje inženiring metod in načel v vse segmente gospodarstva
  • Razvoj sodobnih storitev za gradnjo sistemov
  • Uvajanje tehničnih novosti v vse segmente gospodarstva in družbe
  • Posodabljanje sistema javnih naročil
  • Odpiranje trga RS za inženiring storitve
  • Organiziranje za mednarodno trženje
  • Obnova sodelovanja in kooperacije s CEE
  • BEST PRATICE po smernicah EFCA in FIDIC.