Komisija GZS za gospodarsko pravo


Komisija GZS za gospodarsko pravo je kolegijsko telo, oblikovano znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. Ambicija komisije je povečati vključenost gospodarstva v zakonodajni proces. Z večjo povezanostjo države in gospodarstva lahko dosežemo obvladljivo in ugodno poslovno okolje, ki zato ne bo prepuščeno stihiji. Več...

 

Zakonodaja in akti

 Komisija sodeluje pri pripravi mnenj, stališč, smernic in predlogov GZS na naslednjih področjih:

 

Člani komisije


Ksenija Butenko Černe
> CV

mag. Joži Češnovar
> CV

Franc Florjančič

dr. Andrej Friedl
> CV

Bojan Ivanc
> CV

Katja Čoh Kragolnik
> CV

dr. Branko Korže
> CV

Timotej Lapajne
> CV

Mitja Melanšek
> CV

mag. Jerneja Prostor
> CV

Miriam Ravnikar Šurk
> CV

Ana Zaljetelj
> CV

Marko Zaman
> CV

Gaber Kontelj
> CV

Katja Jerič
> CV

Jože Kreševič
> CV

Anja Kokol Juvan
> CV

Igor Knez
> CV

Ana Jasna Gamulin
> CV
 


Sekretar komisijeKontakt

Andreja Kos
andreja.kos@gzs.si
  Tajništvo pravne službe GZS
T: 01 58 98 184
 (Urška Bukovec)
F: 01 58 98 400
E: pravnasluzba@gzs.si