• Gospodarska zbornica Slovenije

  • Follow GZSnovice on Twitter       

    Follow GZS on YouTube    TV GZS

  • Članski center


V središču


 

Objavljeni regionalni razpisi za priznanja GZS za najboljše inovacije 2014-2015

Inovatorke in inovatorji, vabimo vas k prijavi vaših inovacij!

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti z drugimi organizacijskimi oblikami (npr. zavodi, instituti, fakultete …), ki so registrirani v Sloveniji. Prijavitelj se prijavi na razpis v regiji, v kateri ima uradno prijavljen sedež poslovnega subjekta. Prijavite lahko tehnološke inovacije, torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije proizvodnje. Prijavite lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, socialne inovacije, inovacije na področju trženja, idr.

Več...