Članski center

ZASTOPANJE INTERESOV

 
 • Usklajevanje skupnih in posamičnih interesov podjetij ter oblikovanje skupnih stališč in predlogov slovenskega gospodarstva za oblikovanje politik na področju gospodarskega sistema in podjetniškega okolja v Sloveniji.
 • Zastopanje interesov slovenskega gospodarstva pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in podjetniškega okolja s sodelovanjem v postopkih njihovega sprejemanja. 
 • Evidentiranje administrativnih ovir pri ustanavljanju in delovanju podjetij ter priprava predlogov za njihovo odpravo.

 

SVETOVANJE

 
 • Izvozno svetovanje 
 • Svetovanje na področju varstva okolja 
 • Pravno informiranje in svetovanje glede izvajanja predpisov s področja delovnih razmerij, prejemkov iz delovnih razmerij, evidentiranja delovnega časa, gospodarskega prava, potrošniške zakonodaje, konkurenčnega prava, civilnega prava itd. 
 • Izvajanje pravne podpore postopku registracije blagovnih znamk GZS pri UIL 
 • Svetovanje glede sklepanja pogodb, izvršbe, stečaja, javnih naročil 
 • Svetovanje na področju virov finaciranja 
 • Svetovanje o aktualnih razpisih 
 • Svetovanje podjetjem pri razvoju projektne ideje 
 • Svetovanje podjetjem na področju upravljanja inovacij 
 • Podpora podjetjem pri povezovanju z raziskovalnimi organizacijami 
 • Alternativno reševanje sporov

 

REGISTRI IN PODATKOVNE ZBIRKE

 
 • Podatkovne baze (Sloexport, Zelene baze) 
 • Portal poslovnih priložnosti Borza.org 
 • Vpis podjetja v direktorij na angleških spletnih straneh CEMP

 

DOGODKI

 
 • Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke 
 • Vrh slovenskega gospodarstva 
 • Dan inovativnosti 
 • Okoljski dan gospodarstva 
 • Poslovna srečanja in mreženja z domačimi in tujimi podjetji

 

IZOBRAŽEVANJA

 
 • Webinarji 
 • Delavnice, seminarji s področij delovanja GZS 
 • Pospeševalnik izvoza: orodje za pripravo podjetij na izvozno poslovanje z organizacijo mreženj v tujini

 

MREŽENJA

 
 • Poslovna srečanja in mreženja z domačimi in tujimi podjetji 
 • Inovacijski meetup 
 • Virtualni in hibridni dogodki z mednarodno vsebino 
 • Virtualna srečanja z gosti v skupinah  »Go International Slovenia« in »Business Talks« 
 • Organizacija in izvedba sestankov s slovenskimi podjetji za tujega naročnika 
 • Trajnostno mreženje podjetij

 

PODPORA POSLOVANJU IN PODATKI

 
 • Nasveti in informacije Infopika (15-minutno svetovanje) , 5 svetovanj letno
 • Seznami kontaktnih podatkov v Sloveniji , 1000 podatkov letno
 • Seznami kontaktnih podatkov v tujini (naziv, naslov, dejavnost, e-naslov), 50 podatkov letno
 • Iskanje projektnih partnerjev 
 • Priprava enostavnih podatkov ali poizvedb Kazalniki poslovanja 
 • Priprava kompleksnejših podatkov ali poizvedb Kazalniki poslovanja 
 • Investicijska platforma 
 • Iskanje tujih partnerjev za slovenska podjetja 
 • Podpora pri vključevanju v CERN in druge BigScience centre

 

JAVNE LISTINE, CERTIFIKATI IN POTRDILA

 
 • Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS 
 • Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru 
 • Potrdilo o višji sili 
 • Potrdilo o poreklu blaga 
 • ATA zvezek za začasni izvoz blaga 
 • Licence za opravljanje cestnih prevozov blaga in potnikov 
 • Dovolilnice CEMT in druge dovolilnice 
 • Certifikat Excellent SME temelji na bonitetnem poročilu mednarodne skupine COFACE

 

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

 
 • Verifikacija učnih mest za dijake in vajence (verifikacija je obvezna na podlagi zakona; GZS izvaja javno pooblastilo MIZŠ) 
 • Informiranje in svetovanje za izvajanje prakse za dijake in študente 
 • Usposabljanje za mentorje in nadzornike na vmesnih preizkusih 
 • Izdaja mnenj za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec 
 • Presoja izvajanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec na terenu 
 • Promocija podjetij in objava učnih mest

 

POSLOVNE DELEGACIJE IN SEJMI

 
 • Poslovne delegacije na tuje trge 
 • Obiski sejmov v tujini 
 • Zastopanje podjetij na GZS dogodkih v tujini (sejmi, B2B srečanja, delegacije)

 

GRADIVA IN PUBLIKACIJE

 
 • Gradiva Analitike GZS - gospodarski in finančni paket 
 • Glas gospodarstva 
 • Poslovni tednik 
 • e-Novice 
 • Kratko tržno poročilo o proizvodu ali dejavnosti po izboru naročnika z vključeno infografiko 
 • Obširnejši tailor-made priročniki za specifične potrebe naročnikov

 

PROMOCIJA PODJETIJ

 
 • Digitalno oglaševanje 
 • Oglaševanje v poslovnih prostorih GZS 
 • Ponudba Član-Članu 
 • Promocijske akcije

 

Kontakt

KONTAKT

Za več informacij o članstvu v GZS se obrnite na Članski center GZS.

Nataša Bundara
T: 01 58 98 399
E: natasa.bundara@gzs.si
www.gzs.si