Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Načini in instrumenti zavarovanja terjatev in obveznosti- Postojna, 02.12.2014

 Ugodnost za člane GZS

    Popust za člane GZS  


Vabimo vas na seminar:

NAČINI IN INSTRUMENTI ZAVAROVANJA TERJATEV IN OBVEZNOSTI

v torek, 02. decembra 2014 ob 9h 
na Območni zbornici Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

Namen seminarja:

V času v katerem poslujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki je zelo tvegano in negotovo. Vsakdo si želi opraviti posel, vendar je zelo pomembno in odločilno, da je posel tudi plačan v skladu z dogovorom. Pome. Pomembno je, da bodo unovčeni takrat, kot je dogovorjeno z poslovnim partnerjem. Poznamo več vrt instrumentov zavarovanja in zato je pomembno, da vemo, katerega uporabiti pri zavarovanju svojega posla. Dobro je, da vemo, katere so pozitivne ali negativne posledice zavarovanja z posameznimi instrumenti zavarovanja in od katerih poslovnih partnerjev lahko zahtevamo posamezni instrument. Menica in ček sta mednarodna instrumenta, le zakaj sta v naši praksi postala dokaj neprepoznavna in nezanesljiva?

Na vsa vprašanja in morebitne dvome o izbiri instrumentov zavarovanja vam bomo dali odgovore na naši kratki delavnici. 

Vsebina seminarja:

 1. Vsebina in vrste poslovnih terjatev (poslovne, dvomljive, sporne, odpis in oslabitev).
 2. Pogodbena določila o obračunu obresti in zavarovanju plačila ter morebitne pogodbene kazni – obračun obresti da ali ne?
 3. Računovodski in davčni vidik oslabitve ali odpisa terjatve.
 4. Finančni popusti in reklamacije terjatev.
 5. Potrjevanje stanja terjatev, IOP obrazci ter zastaranje terjatev.
 6. Načini, postopki in ukrepi za obvladovanja in izterjavo terjatev.
 7. Vrste zavarovanj terjatev (cesija, asignacija, kompenzacija, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, factoring, bančna garancija, zastavne pravice).
 8. Menica z menično izjavo ali brez, menične klavzule, protest in regres menice, eskontiranje in indosiranje menic.
 9. Izvršnica – njene prebosti in slabosti.
 10. Praktični primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja terjatev ter odgovori na vprašanja udeležencev.
 11. Praktični primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja terjatev.
 12. Odgovori na vprašanje udeleženk/udeležencev ter diskusija.

Cilj seminarja:

 • seznanili vas bomo z vrstami in vsebinami raznih vrst terjatvah,
 •  spoznali boste in ukrepe obvladovanja terjatev,
 • spoznali boste namen in način obračunavanja različnih vrst obresti in kako jih obravnavati z računovodskega in davčnega vidika,
 • seznanili vas bomo kaj je razlika med odpisi in oslabitvami terjatev in kakšne so njihove računovodske in davčne posledice
 • seznani vas bomo kako se odločiti za dajanje popustov in kako se izračunajo,
 • spoznali boste vse oblike zavarovanja domačih in tujih terjatev,
 • prikazali vam bomo specifične vknjižbe poslovnih dogodkov s področja terjatev.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen samostojnim podjetnikom, direktorjem malih gospodarskih družb, računovodjem in finančnikom, vodjem računovodskih servisov, nabavnim in prodajnim komercialistom, vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

SEMINAR POTEKA V OBLIKI DELAVNICE ZATO IMEJTE ZRAVEN KALKULATORJE.

Seminar bo vodila:
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke.  

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

 • za člane GZS: 95,00 € + DDV
 • za nečlane: 120,00 € + DDV 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
***Kotizacijo je ob potrditvi izvedbe izobraževanja potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do petka 28. novembra 2014 do 12 ure ali na e- naslov: tina.janus@gzs.si. eventualne odjave sprejemamo do istega dne, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.