Novice


Arhiv: 9. razpis o podelitvi priznanj GZS-Območne zbornice Postojna za najboljše inovacije 2010 v notranjsko-kraški regij

Ne zamudite - rok za oddajo prijav je 31. marec 2011

Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Mednarodna prodajna pogodba v praksi, 03.02.2011

Skokovita globalizacija in internacionalizacija trgovanja gresta z roko v roki. Vse več podjetij se bodisi izvozno usmerja in skuša svoje produkte plasirati na tujih trgih, bodisi na njih nastopa v vlogi kupca surovin, polizdelkov ali izdelkov, ki jih potrebuje za svoje poslovanje.

Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Spremembe in novosti insolvenčnih postopkov, 20.01.2011

V juniju 2010 je bila sprejeta za gospodarstvo dolgo pričakovana novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – novela ZFPPIPP-C, ki je obsežno reformirala insolvenčne postopke (stečajne postopke in postopke prisilne poravnave). Z nastopom gospodarske krize so se sočasno z občutnim porastom postopkov zaradi insolventnosti, pokazale tudi vse pomanjkljivosti naše insolvenčne ureditve, ki je nastala v času največje konjunkture slovenskega gospodarstva. Pomanjkljivosti ureditve so se kazale predvsem v nezadostni učinkovitosti postopkov in podoptimalnih pogojih za poplačilo upnikov.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.