Zapri

Novice


Arhiv: Aktualni seminar: Vas skrbi obisk inšpektorja za delo? - Postojna, 06.11.2013

 Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS  

Veste, katere so najpogostejše kršitve in pomanjkljivosti delodajalcev
                na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu?

Vabimo vas na seminar, ki ga bo predstavil Borut Brezovar, magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšektoratu RS za delo, ki bo:

v sredo, 6. novembra 2013 od 12.00 do 15.15 ure
na Območni zbornici Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

Prihod oziroma že sama možnost prihoda inšpektorja za delo je za delodajalce, velike ali male, dokaj stresen. Pogosto se šele ob najavi delovnega inšpektorja začnemo spraševati o tem, kaj vse nam delovnopravna zakonodaja nalaga in ali izpolnjujemo vse zahteve. Obisk delovnega inšpektorja lahko pomeni tudi finančno breme, saj bo inšpektor v primeru ugotovljenih nepravilnosti mandatno kaznoval delodajalca.  

V zadnjem obdobju se je spremenila ali dogradila prav vsa zakonodaja s področja dela. Prvi je bil nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 43/11), ki je v veliki meri spremenil pogled predvsem na zdravje pri delu in delodajalcu naložil popolnoma nove obveznosti v zvezi z tem, sledili so predpisi o urejanju trga dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela Uradni list RS 21/3013) ter nov Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013).

Vsi ti predpisi nalagajo udeležencem  dela, zlasti pa delodajalcem nove dolžnosti, pa tudi nove možnosti za urejanje odnosov na tem področju. V vseh navedenih zakonih je kot nadzor države predvidena inšpekcija dela, ki na terenu v delovnih sredinah neposredno nadzira spoštovanje dosedanjih in še zlasti novih določb delovne zakonodaje.

Pri teh nadzorih inšpektorji ugotavljajo slabo poznavanje veljavne zakonodaje, še posebej pa novosti, pri čemer so najslabše razmere pri srednje velikih in zlasti najmanjših delodajalcih.

VSEBINA SEMINARJA:

 • Mednarodne in domače pravne podlage inšpekcijskemu nadzoru
 • Organiziranost inšpekcije dela v Republiki Sloveniji
 • Okviri nadzora inšpektorjev za delo (delovna razmerja, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje, sociala)
 • Pooblastila inšpektorjev dela in postopek nadzora
 • Stroški inšpekcijskega postopka
 • Pravice delodajalca v inšpekcijskih postopkih
 • Zapisnik o inšpekcijskem pregledu
 • Različne vrste inšpekcijskih odločb in njihov namen
 • Inšpektor dela kot prekrškovni organ
 • Statistika o opravljenih nadzorih
 • Tipične kršitve in pomanjkljivosti na področju delovnih razmerij (novosti!)
 • Tipične kršitve in pomanjkljivosti na področju varnosti in zdravja pri delu (novosti!)
 • Dilema I.: nasvet ali kazen ob ugotovljenih napakah?
 • Dilema II.: je inšpektor dela na delodajalčevi ali bolj na delavčevi strani?

ZAKAJ se udeležiti PRAV TEGA seminarja?
Ker boste izvedeli, kaj v zvezi z novostmi preverjajo inšpektorji dela in na kakšen način to počno, kakšne so posledice pomanjkljivosti in napak v zvezi z izvajanjem zakonodaje in kako je najprimerneje postopati v primeru inšpektorjevega obiska.

NAMEN SEMINARJA
seznanitev udeležencev z najpomembnejšimi novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij, kot tudi z organizacijo, pooblastili in načinom dela inšpektorjev dela.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vsem, ki v razmerjih dela na kakršenkoli način sodelujete, predvsem pa tistim, ki sprejemate odločitve in nosite odgovornost delodajalca v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje v praksi

 • direktorjem,
 • managerjem organizacijskih enot,
 • delovodjem,
 • kadrovskim strokovnjakom,
 • samostojnim podjetnikom, računovodjem
 • ter vsem, ki se v praksi ukvarjate z urejanjem delovnih razmerij ali vas tematika zanima.

PREDAVATELJ:
mag. Borut Brezovar, magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Odličen poznavalec obravnavane tematike in priznan predavatelj na številnih srečanjih, delavnicah in konferencah doma in v tujini. Je avtor več kot štiridesetih objav v obliki publikacij, komentarjev in člankov s področja varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzora.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS znaša kotizacija  90,00 EUR + DDV za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS
 • za ostale udeležence 120,00 EUR+ DDV za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS

Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna -15% popust na del kotizacije za izvedbo seminarja. Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 04. novembra 2013 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do 04.11. 2013 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.