Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Novosti, spremembe in odgovori na vprašanja vezana na izplačila fizičnim osebam v letu 2013- Postojna, 24.10.2013

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS 

 

Območna zbornica Postojna organizira aktualni strokovni seminar:

Novosti, spremembe in odgovori na vprašanja vezana na izplačila fizičnim osebam v letu 2013
v četrtek, 24. oktobra 2012 ob 13.00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

 Leto 2013 je na področje »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih oseb uvedlo kar nekaj novosti in sprememb.  Spremenil se je Zakon o dohodnini- ZDoh-2 (na njegove spremembe s 1.1.2013 vplivajo tudi nekatere določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) in dobili smo nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakon o interventnih ukrepih na področju dela in starševskega varstva.

 VSEBINA SEMINARJA:

Določene novosti in spremembe »naštete« zakonodaje veljajo že od 1.1.2013, kar nekaj jih je stopilo v veljavo s 1.7.2013, 1.8.2013, nekaj pa jih čaka na leto 2014.
V kolikor z aktualnimi spremembami še niste seznanjeni, se vam ob navedenem pojavljajo vprašanja oziroma želite svoje znanje utrditi, vas vabimo na kratek-jedrnat seminar,v okviru katerega bomo »obdelali« teme kot so:

 •  višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala, spremembe na področju osebnih olajšav,
 • obdavčitev najemnin po 1.1.2013,

 • občasna in začasna dela upokojencev- kako je z obdavčitvijo pa zadnjih zakonskih spremembah- se splača ali ne !

 • Nov ZDR in zaposlitev poslovodij- edini lastniki- Kaj je bolje »040« ali«001« !

 • plačevanje prispevka delodajalca za zaposlovanje za zaposlitve sklenjene od 12. aprila 2013 naprej

 • Odpravnine po novem ZDR in njihova obdavčitev,

 • vse o »LETNEM DOPUSTU« in REGRESU za LD v letu 2013 (pregled sodne prakse),

 • nov ZPIZ-2 in njegov »vpliv« na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (plače- minimalna osnova, odpravnine po 1.1.2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom, delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev…

 • NOVO: Spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb po 1.8.2013 !,…

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, , svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka
, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer , kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

 KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 120,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.

 • za ostale pa 160,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 21. oktobra 2013 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 22.10.2013 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.