Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Pregled aktualnih sprememb na davčnem področju v letu 2012- Postojna, 15.11.2012

Popust za člane GZS 

Območna zbornica Postojna organizira aktualni seminar:

PREGLED AKTUALNIH SPREMEMB NA DAVČNEM PODROČJU V LETU 2012- krajši seminar
v četrtek, 15. novembra 2012 od 13.00 do 16.00 ure
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

 V letošnjem letu smo »dočakali« kar nekaj pomembnih sprememb na davčnem področju, ki bodo vsekakor bistveno vplivale na poslovanje in obdavčitev fizičnih in pravnih oseb že v letu 2012 in dalje.

Spremenil se je Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, odpravljen je 66.a člen ZDDV-1, zopet smo doživeli spremembe na področju plačevanja z gotovino, … in končno je sprejet ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC, ki med ostalim spreminja tudi določbe ZDoh-2 in ZDDPO-2 in »draža« študentsko delo.

Z 28.7.2012 je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki je prinesel IZVRŠNICO !!!, spremenila pa se je tudi Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

V kolikor z aktualnimi spremembami niste seznanjeni ali pa se vam ob navedenemu pojavljajo še kakšna vprašanja, vas vabimo na kratek, a hkrati jedrnat seminar, s pomočjo katerega boste pridobili vse potrebne informacije o novostih na davčnem področju.

IZ VSEBINE:

 

  •  sprememba olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj,
  • sprememba olajšave za investiranje,

  • sprememba 23. a člen Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 (plačevanje z gotovino),

  • odprava 66.a člena ZDDV-1 (omejitev uveljavljanja vstopnega DDV od nepravočasno plačanih obveznosti),

  • znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb (problematika akontacij),

  • sprememba davčne lestvice,

  • višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala,

  • za koliko je po novem »dražje« študentsko delo?

  • Spremembe in dopolnitve Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki so pričele veljati s 7.7.2012,

  • Nov Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Obvezni pobot ostaja, v primerjavi s starim pa nov ZPreZP-1 »prinaša« še nov instrument zavarovanja plačil- IZVRŠNICO, uveljavlja tehnične dopolnitve »starega« ZPreZP in odpravlja omejitve plačilnih rokov).

SEMINAR JE NAMENJEN:
 vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka,
dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer , kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:
- Za člane GZS znaša kotizacija 70,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
- za ostale pa 95,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do torka,13. novembra 2012 do 12 ure ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 13.11.2012 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.